20080527-untitled2

Foto: Wikipedia / Ritcheypro

Infracontrol var på plats i Detroit för att bevaka ITS World Congress 2014. Intressanta föreläsningar och spännande ny teknik visar att ITS är en bransch i stark utveckling. Det kommer fler och fler nya tekniska lösningar som ska förbättra säkerhet, framkomlighet och miljö. Men det ställer allt större krav på de som ansvarar för och arbetar med ITS i vardagen. Det finns ett stort behov av generella plattformar och sammanhållande informationstjänster, där svenska företag som Infracontrol utmärker sig genom helhetssyn och ett tydligt användarfokus.

ITS World Congress anordnas varje år på olika platser i världen. Denna gång hölls den i Detroit, ”the motor city”.
Johan Höglund, VD för Infracontrol, såg där en fortsatt snabb utveckling som ger stora affärsmöjligheter:

Det är intressant att se hur det som bara var visioner och innovativa nya lösningar för några år sedan, nu finns på marknaden i form av produkter som redan är satta i drift. Men det innebär samtidigt en stor utmaning för de som skall ansvara för alla dessa nya tekniska installationer. Svenska företag har goda möjligheter inom detta område tack vare vår förmåga att skapa gränsöverskridande samarbeten och lösningar.

 

Picture1

Uppkopplade system är vägen mot framtiden

Den 21:a ITS World Congress hölls i september på Cobo Center i Detroit. Konferensen som hade temat Reinventing transportation in our connected world samlade deltagare från 65 länder som presenterade och informerade sig om den allra senaste utvecklingen inom området intelligenta transportsystem.

Vi är på väg mot en otrolig förändring i vårt sätt att transportera oss, med allt från uppkopplade fordon som minskar risken för en krasch, till fordon som kör sig själva, säger Scott Belcher, President och CEO för ITS America som arrangerade eventet.

Bland de som deltog i konferensen fanns General Motors CEO Mary Barra. Hon deklarerade att GM kommer att ha implementerat delar av teknik för förarlösa fordon redan 2017.

Intelligenta och uppkopplade system är en realitet idag och det är den vägen vi ska följa när vi bygger nästa generation av fordon och vägar i världen, sade General Motors CEO Mary Barra.

Även Ford Motor Companys styrelseordförande Bill Ford talade på konferensen och påminde om att vi lever i en speciell tid när världens befolkning växer och mobilitet blir en avgörande faktor för framtidens utveckling.
 

Smarta städer kräver en intelligent infrastruktur

Ett fungerande transportsystem kräver förstås att de grundläggande funktionerna i samhällets infrastruktur upprätthålls. Men i takt med att samhället växer ökar mängden tekniska installationer, och med många olika system och med många olika människor inblandade är det svårt att ha koll på allt.

Det sker en snabb utveckling inom ITS-området, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol. Men min   erfarenhet är att det lätt blir lite övertro på all teknik som ska göra underverk i vår vardag. Jag anser att det viktigaste är att man kan lita på de grundläggande funktionerna i samhället.

Enligt Johan Höglund är en smart stad en stad som kan tala om hur den mår. Med det menar han att både människor och tekniska system ska kunna rapportera om något inte fungerar som det ska. Det kan handla om driftfel men också om mätvärden för t.ex. miljö och trafik.

Vad hjälper det om du sitter i en supersmart bil som är uppkopplad med en massa smarta tjänster om vägen är översvämmad så att du inte kan komma fram? Och detta för att ingen fått veta att pumparna som ska hålla undan regnvattnet är trasiga?

 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment