Bild1

Nu ska Göta Älvbron i Göteborg få ett nytt och modernt datorbaserat manöversystem. Infracontrol har fått i uppdrag att ta fram en lösning som ska ge bättre överblick och kontroll över brons alla olika tekniska funktioner, från bromaskineri till trafiksignaler. Det nya systemet baseras på programvaran FIX och ansluts till det befintliga PLC-systemet från General Electric. Med hjälp av grafiska översiktsbilder och enkla rapportfunktioner ska brovakternas arbete bli både säkrare och enklare.

Bo Löfgren på Gatubolaget är ansvarig för brovakterna samt för drift- och underhållsarbetet på Göta Älvbron:

Ett nytt datorbaserat manöversystem ger helt nya möjligheter jämfört med det nuvarande elektromekaniska systemet. Dels kan själva broöppningen bli enklare och de olika stegen i broöppningssekvensen kontrolleras och övervakas på ett bättre sätt, dels får vi tillgång till en mycket bättre styrning och övervakning av brons alla olika delsystem. Det kommer att underlätta drift- och underhållsarbetet och göra det enklare att upptäcka eventuella fel i tid, innan de hinner ställa till med problem.

 

Nya möjligheter med SCADA-system

Göta Älvbron invigdes 1939, och även om manöversystemet precis som bron har moderniserats ett antal gånger sedan dess, så har systemet ändå några år på nacken nu. Framför allt är det uppbyggt med traditionella manöver- och indikeringspaneler med tryckknappar, omkopplare och signallampor. Det är inget fel i det, men det ger inte så stora möjligheter att förändra, förbättra och förenkla hanteringen av brons funktioner.

Bo Löfgren på Gatubolaget såg vilka möjligheter man skulle kunna få med ett modernt SCADA-system när han inledde samarbetet med Infracontrol i bl.a. Vägverkets tunnelanläggningar tidigare i år:

Ett SCADA-system ger ju helt nya möjligheter att få enkla grafiska översiktsbilder där man snabbt och lätt ser vad som händer. Det är också enkelt att få fram mer detaljerad information när man behöver det och till exempel kunna handköra vissa delfunktioner om automatiken skulle krångla.

Han understryker att det är väldigt viktigt att snabbt kunna se eventuella fel och vidta rätt åtgärder eftersom bron är en lika viktig länk för stadens bil- och kollektivtrafik som den är ett hinder för de fartyg som passerar.
 

Hög säkerhet

Larmövervakningen och indikeringarna i översiktsbilden är en av de viktigare funktionerna i det nya manöversystemet, berättar Bo Löfgren:

Det är förstås ingen bra situation om ett fartyg är på gång och öppningen av klaffen inte går som den ska. Och det är ju lika illa om vi inte kan stänga bron och släppa på trafiken igen efter en öppning. Om något inte fungerar som det ska måste man därför ha god överblick och snabbt se eventuella problem om de skulle uppstå.

Men även om bron nu får ett nytt och modernt datorbaserat system modell -94, så kommer man att behålla de gamla manöverpanelerna.

Det handlar om säkerhet, säger Bo Löfgren. Vi måste alltid prioritera den, och vi kommer nu att ha tillgång till fyra nivåer av manövermöjligheter, från datorn till helt mekanisk manöver, för att garantera att vi alltid kan manövrera bron på ett säkert sätt.

 

Bild2

Översiktsbilden i det nya datorbaserade manöversystemet för Göta Älvbron.

Enkelt användargränssnitt

Johan Höglund på Infracontrol är ansvarig för designen av de nya manöverfunktionerna och tycker att det är en spännande utmaning att förenkla manövreringen så mycket som möjligt:

Man måste hela tiden tänka på brovaktens situation. Vad är viktigt att se? Vad måste vara enkelt att göra? Vad kan man dölja och bara ta fram vid behov?

Han säger att de flesta teknikföretag just fokuserar på tekniken. Användargränssnitten fylls därför ofta med en massa teknisk information som försvårar mer än den förenklar.

Vi tänker tvärtom. Vi kombinerar en ren och enkel grafisk design med tydlig information med bara just det man behöver veta i varje specifik situation.

Lämna ett svar