20140603-untitled23

Parkeringsledningssystemet i Helsingborg levererades av Infracontrol i samarbete med Focus Electronic 2003 och har varit i kontinuerlig drift sedan dess. Systemet, som omfattar 9 parkeringsanläggningar och ca 40 skyltar, framtidssäkras nu genom att anslutas till Infracontrol Online. Helsingborgs Stad slipper därmed drift och förvaltning av IT-systemet, och man får även enklare åtkomst till systemet via webb och mobiltelefon. Anslutningen till Infracontrols molntjänst genomförs under juni.

Jimmy Waern, projektledare på Infracontrol, tycker att det är bra att systemet nu tar klivet in i framtiden:

Parkeringsledningssystemet gör nytta varje dag. Det förbättrar framkomlighet och miljö, och det ger bra hjälp till invånare och besökare att hitta en parkeringsplats snabbt och enkelt. Efter drygt 10 år var det dags att gradera upp systemet och säkra driften framöver. Genom att ansluta det till Infracontrol Online slipper man att äga och förvalta styrsystemet, utan köper bara den funktion man behöver.

 

Framtidssäkrad nytta

Parkeringsledningssystemet i Helsingborg visar med ca 40 skyltar vägen till lediga platser i de 9 största parkerings-anläggningarna i centrala delarna av staden. Systemet levererades av Infracontrol i samarbete med Focus Electronic och driftsattes 2003.

Sedan dess har fler och fler städer och kommuner infört denna typ av system, berättar Jimmy Waern, som är  Infracontrols projektledare i Helsingborg. Idag har vi ungefär 12 städer som på detta sätt fått förbättrad framkomlighet och minskad miljöpåverkan, genom att söktrafiken minskar. Dessutom upplevs den här typen system mycket positivt av trafikanterna som får hjälp att snabbt och enkelt hitta en ledig plats.

Han säger att några enstaka städer fortfarande har lokala styrsystem, men att så gott som alla snart är anslutna till företagets molntjänst, Infracontrol Online:

En stor fördel är att det är mycket enkelt att anpassa systemet efter förändrade behov och förutsättningar. Det är en fabrikatsoberoende tjänst som gör att man kan ansluta alla typer av räknesystem och skyltar. Med trådlös kommunikation och enkla konfigureringsfunktioner är det lätt att flytta eller lägga till fler skyltar och fler P-anläggningar när man behöver det.

 

Screen Shot 2015-09-22 at 11.46.26

En av de största fördelarna med Infracontrol Online är att tjänsten lätt kan anpassas efter varierande behov.

 

Ladda hem PDF

 

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment