20150528-untitled13

Sundsvallsbron är en högbro över Sundsvallsfjärden och är en del av en 2 mil lång ny E4-motorväg som åren 2011 till 2014 uppfördes inom Projekt E4-Sundsvall. Bron är 2109 meter lång inklusive anslutningar, segelfri höjd är 33 meter och kostnaden var cirka 2 miljarder kronor. Byggstarten var i april 2012 då grundläggningsarbetet inleddes. Bilden är tagen då bron invigdes för trafik den 1 december 2014.

Trafikverket äger och förvaltar ett stort antal ITS-utrustningar. Många ingår i större anläggningar som tunnlar och trafikstyrningssystem och styrs och övervakas där. Men det finns också många mindre fristående ITS-anläggningar över hela landet, som t.ex. variabla hastighetsskyltar och kövarningssystem. För att förenkla och effektivisera förvaltningen av dessa har Trafikverket infört en ny nationell plattform för styrning, övervakning och datainsamling, dit anläggningar som t.ex. Sundsvallsbron ansluts.

Trafikverket har gett Infracontrol i uppdrag att utveckla den nya plattformen. Johanna Einarsson är projektledare:

Man har idag ett antal olika delsystem för att styra, övervaka och samla in data från alla dessa mindre trafikutrustningar. Nu får man ett enhetligt system för hela landet, vilket kommer att underlätta både det dagliga arbetet och anslutningen av nya utrustningar. Den nya plattformen är till stor del baserad på Trafikverkets befintliga delsystem för att man ska kunna återanvända så mycket som möjligt av nuvarande applikationer och lösningar.

 

Bättre kontroll över trafikutrustningar

Den nya plattformen kallas TUS2. TUS står för Trafikutrustningssystem och tvåan kommer av att det finns ett tidigare liknande system. Ninni Erixal på Infracontrol som var med vid framtagningen av det gamla systemet 2006 berättar om skillnaden:

Det gamla systemet har enbart använts för trafikutrustningar i Stockholm, medan det nya systemet kommer att vara nationellt.

Målet är alltså att alla mindre trafikutrustningar som inte ingår i större trafikanläggningar och som är anslutna till andra system, som t.ex. i  tunnlar, trafikstyrningssystem på motorvägar eller trafiksignalanläggningar, ska anslutas till TUS2.

Plattformen är installerad i Stockholm och i Göteborg, där man redan börjat med att ansluta trafikutrustningarna i västra och södra Sverige. Johanna Einarsson ger några exempel på vilka system det handlar om:

Det är bl.a. systemet för variabla hastigheter på Ölandsbron och på E6 i Halland, trafikomledningssystemen på Svinesundsbron och Uddevallabron, några kövarningssystem i Göteborg och ett större antal system för variabla hastigheter vid landsvägskorsningar.

 

Screen Shot 2015-09-18 at 15.03.43

Enkla och enhetliga användarfunktioner

Syftet med den nya nationella plattformen är att få en enklare och mer enhetlig hantering av de olika trafik-utrustningarna. Paula Phillips är interaktionsdesigner på Infracontrol och har arbetat med att bygga upp användar-funktionerna enligt Trafikverkets riktlinjer:

TUS2 kommer att användas för manövrering och styrning av funktionslägen, övervakning av status och driftlarm, insamling av loggad data samt även viss trafiklogik. Det är väldigt viktigt att användarna kan hantera detta på ett enkelt och säkert sätt.

 
Screen Shot 2015-09-18 at 15.03.50

Unik kunskap och erfarenhet

Johan Höglund, VD på Infracontrol, är glad över att man fått vara med och bygga det nya systemet:

-Det är väldigt roligt att vi fick det här uppdraget. Det är ju precis detta som är vårt specialistområde, att hjälpa anläggningsägare att få kontroll över sina infrastruktur-anläggningar och alla tekniska utrustningar man har där.

Han säger att när det handlar om att integrera många olika typer av system och skapa enkla och enhetliga användar-funktioner så har Infracontrol en unik kunskap och erfarenhet.

-För det första så är det just det här som varit vår huvud-sakliga verksamhet i mer än tjugo år. Sen så finns det ju en naturlig koppling till vår roll som leverantör av många av de befintliga delsystemen och som huvudleverantör av Trafikverkets Nationella Trafikstödsystem, NTS.

 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar