Skyltplats_07_montage

Fotomontage: Focus Electronic AB

Nu ska det bli enklare att hitta en ledig parkering även i Jönköping. Ungefär 25 skyltar kommer att visa vägen till lediga platser i 7 av de större parkeringsanläggningarna i stadens centrum. Skyltar och P-anläggningar ansluts till Infracontrol Online som styr och övervakar allt via GPRS. Syftet med det nya P-ledsystemet är att hjälpa invånare och besökare att snabbt och enkelt hitta en ledig parkering, och därmed förbättra miljö och framkomlighet i staden.

Per Hasselqvist, som är Driftchef på Jönköpings kommuns Parkerings AB, säger att man på detta sätt kan kombinera ett levande centrum, och den biltrafik som det genererar, med en fortsatt bibehållen god miljö:

– Det är idag inte helt enkelt att hitta de parkeringsmöjligheter som finns. Genom att leda bilisterna rätt, och på det sättet både minska söktrafiken och få trafiken där vi vill ha den, gör vi en bra insats för att förbättra framkomlighet och miljö. Samtidigt förenklar vi vardagen för både invånare och besökare.

 

Framtidssäkerhet med beprövad lösning

Ett levande centrum både förutsätter och genererar biltrafik, något som kan leda till försämrad framkomlighet och miljö. Så hur ska man få en levande stadskärna men samtidigt minska trafiken? En bra lösning på dilemmat är att hjälpa bilisterna att snabbt och enkelt hitta en ledig plats. Det vill man nu göra även i Jönköping och därför införs nu ett parkeringsledningssystem i stadens centrum.

Jönköpings kommun har valt Infracontrol Online som generell överordnad tjänst för styrning och övervakning av parkeringsledningssystemet. Ett av skälen var att ha friheten att kunna ansluta vilka skyltar och lokala räknesystem man vill i framtiden. Det ger framtidssäkerhet även när teknikutvecklingen går snabbt.

I detta fall har vi handlat upp Focus Electronic som leverantör av skyltar, räknesystem och installations-arbeten, säger Per Hasselqvist. Systemet omfattar inledningsvis 7 av våra större P-anläggningar och ungefär 25 elektroniska skyltar, men vi har ju möjlighet att komplettera det när vi får mer driftserfarenhet.

Ett annat skäl till valet av Infracontrol Online är att det är en tjänst och att man därför slipper äga, driva och förvalta styrsystemet själva, något som annars kan bli både krångligt och kostsamt över tid.

Per Andersson, produktchef på Infracontrol, säger att lösningen som man valt i Jönköping är väl beprövad, då den finns i drygt 10 städer nu. Han berättar kort hur det hela fungerar:

Parkeringsledningssystemet räknar antalet in- och utpasserande bilar i parkeringsanläggningarna med magnetslingor i in- och utfarterna. Informationen samlas in av Infracontrol Online som sedan presenterar antalet lediga platser på de variabla skyltarna ute i trafiken. All kommunikation sker via GPRS/3G.

 
Bild4

Flexibel lösning

En av de största fördelarna med Infracontrol Online är att tjänsten lätt kan anpassas efter varierande behov. Med trådlös kommunikation och enkla konfigureringsfunktioner är det lätt att flytta eller lägga till fler skyltar och fler P-anläggningar när man behöver det.

Även användarfunktionerna är enkla och flexibla, berättar Per Andersson:

– Alla användarfunktioner nås enkelt via internet eller mobiltelefon. Det gäller dels driftövervakningen som skickar larm till personalen om något inte fungerar som det ska, dels funktionerna för att ställa in systemparametrar, som t.ex. antalet tillgängliga platser i en anläggning.

 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar