Den 22-23 april arrangerade Business Sweden i samarbete med Svenska Ambassaden i Lissabon två seminarier med temat ”Smart City Experience Sweden-Portugal”. Seminarierna hölls i Lissabon och Pedras Salgadas för 120 deltagare, och inledande talare var Sveriges ambassadör Caroline Fleetwood.
Syftet var att lyfta fram frågor om hur man förbättrar och kvalitetssäkrar servicen till invånarna och stärker medborgardialogen. Representanter från tre svenska och tre portugisiska kommuner visade exempel på hur man använder molntjänsten
Infracontrol Online som ett viktigt verktyg i detta arbete.

Missael Lundqvist, som är International Managing Director på Infracontrol med placering i Lissabon, berättade bland annat om det stora intresset och framgångarna bland de portugisiska kommunerna:

Vi har hittills skrivit avtal med en stadsdel i Lissabon och sju kommuner, och ytterligare ett tiotal är på gång. Det betyder att vi har en stabil verksamhet även här i Portugal. Tillsammans med de svenska medlemmarna bygger vi nu upp ett internationellt Infracontrol Community där man kan utbyta kunskap och erfarenheter inom infrastrukturområdet mellan länder. Det finns ett stort intresse för detta även i Spanien, Italien och Frankrike.

 

Två seminarier om och med smarta städer

Seminarierna arrangerades av Business Sweden i samarbete med Svenska Ambassaden i Lissabon och hölls på två olika platser i Portugal. Totalt ca 120 beslutsfattare från portugisiska kommuner, varav många borgmästare, samlades på svenska ambassadörens residens i Lissabon och i Pedras Salgadas i norra Portugal.

  • Sveriges ambassadör Caroline Fleetwood inledde seminarierna med att hälsa välkomna och talade om vikten av att Sverige och Portugal på detta sätt hjälps åt att förstärka det redan goda samarbetet mellan länderna:
  • Dr. Joaquim Pedro Costa, Statssekreterare på departementet för modernisering, sade att Infracontrol är ett utmärkt exempel på hur man med innovativa IT-lösningar kan förenkla och förbättra livet för medborgarna.
  • Catarina Selada, Head of Cities Unit på INTELI, berättade om denna statligt ägda organisation vars uppgift är att stödja företag och kommuner i deras arbete med att skapa ett hållbart samhälle m.a.p. ekonomisk och social utveckling. Många kommuner är med i INTELI och man anser att Infracontrols lösning är mycket intressant.
  • Dr. Carlos Manuel Castro, ansvarig för internationella relationer på Lissabons kommun, underströk i sitt anförande att det är viktigt att dela kunskap och erfarenhet över gränserna, och att både Sverige och Portugal har mycket att lära av varandra. Detta speciellt inom området Smart Cities.

 

Picture1

Torres Vedras är en av de portugisiska kommuner som använder Infracontrol Online i sin verksamhet.

 

Erfarenheter från både svenska och portugisiska kommuner

Från Sverige kom representanter från Motala, Nacka och Uddevalla kommun. Samtliga berättade om hur man på olika sätt arbetar med att förbättra dialogen med medborgarna och hur man med hjälp av Infracontrol Online fått bättre kontroll och överblick i sina verksamheter.

Rapporterna från medborgarna är oerhört värdefulla för oss på kommunen, sade Martin Hollertz som är Gatuchef på Uddevalla kommun. Genom att förenkla hanteringen av dessa kan vi åtgärda problem snabbt och därmed ge en ännu bättre service.

De portugisiska kommuner som talade på seminarierna var Torres Vedras, Vila Pouca de Aguiar, AMAT (ett kommunförbund för sex kommuner i norra Portugal) samt Parque das Nações, en stadsdel i Lissabon.

Det man inte mäter kan man inte heller förbättra, sade Luis Lucas Lopes från stadsdelsförvaltningen i Parque das Nações. Infracontrol Online ger oss en tydlig bild av kvaliteten på stadsdelens förvaltning och hjälper oss att prioritera i vårt ständiga förbättringsarbete.

Ladda hem PDF

Lämna ett svar