20090126-untitled2

Foto: Josefine Engström

Huvudansvaret för samhällets infrastruktur ligger på våra statliga verk och kommuner, som ska skapa förutsättningar för säkra, effektiva och hållbara transporter. Men det är många olika entreprenörer som utför det praktiska arbetet och det handlar om ett stort antal anläggningar och installationer som ska tas om hand. Därför behövs enkla verktyg och metoder som kan hjälpa anläggningsägarna att kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet så att vi alla kan få en fungerande vardag.

Johan Höglund, VD på Infracontrol, brinner verkligen för att hjälpa anläggningsägare inom stat och kommun att få bättre kontroll över samhällets infrastruktur:

Bristande underhåll är en av orsakerna bakom olika typer av driftstörningar, samtidigt som det genererar onödigt höga förvaltningskostnader. Så det är självklart att med de stora investeringar i infrastruktur som görs måste anläggningarna tas om hand på bästa möjliga sätt. Annars får man ju inte ut den avsedda nyttan.  Men främst handlar det förstås om säkerhet. Med en effektiv kvalitetssäkring av drift- och underhållsarbetet vet man till exempel att föreskrivna åtgärder och kontroller genomförs i rätt tid och på rätt sätt.

 

Full koll på allt som händer

Anläggningsägare i form av kommuner och statliga verk har ansvar för att skapa förutsättningar för att invånare och företag kan få en fungerande vardag utan störningar. Men det praktiska arbetet sköts ofta av ett stort antal inhyrda entreprenörer, och det är inte helt enkelt att hålla koll på att alla nödvändiga insatser genomförs i rätt tid och på rätt sätt. Det är lätt hänt att underhållsinsatser görs för sent eller i värsta fall glöms bort helt.

Det är där vår molntjänst gör som mest nytta, säger Jenny Gustavsson som är marknadschef på Infracontrol. Oavsett om det handlar om akuta åtgärder, schemalagda underhållsinsatser eller föreskrivna kontroller och inspektioner får man fullständig kontroll och dokumentation över allt som händer. Tjänsten kvalitetssäkrar drift- och underhållsarbetet och säkerställer att anläggningsägaren får den kvalitet man avtalat och betalar för.

Infracontrol Online mäter och dokumenterar den faktiska och den upplevda kvaliteten på anläggningarnas drift genom att dels samla in driftinformation direkt från anläggningarna, dels genom att ta emot felanmälningar och synpunkter från invånare.
 

Picture1

Ett registrerat ärende, som t.ex. kan gälla en akut insats eller ett planerat och schemalagt arbete, innehåller all nödvändig information för både anläggningsägaren och för den som ska genomföra åtgärden. Varje ärende innehåller dessutom en händelselogg för alla åtgärder som vidtagits och all korrespondens som skett rörande ärendet.


 

Mobilitet är en förutsättning

Infracontrol Online används idag av många kommuner och andra anläggningsägare för att få kontroll över sin infrastruktur genom en enkel och effektiv hantering av driftlarm, felanmälningar, synpunkter och arbetsordrar.

Men för att det ska fungera i praktiken är det viktigt att det går att hantera på ett enkelt sätt oavsett var man är, säger Jenny Gustavsson:

Med den app som ingår i tjänsten får man tillgång till alla viktiga funktioner, från ärendelistor och kartor till möjligheten att skapa och redigera ärenden. När kommunens personal upptäcker ett fel kan de t.ex. skapa ett ärende direkt på plats, med korrekt adress och ett foto. Driftentreprenören kan sedan dokumentera den felavhjälpande åtgärden när den slutförts genom att ta ett foto när arbetet är klart och bifoga till ärendet.

 

Ladda hem PDF

Lämna ett svar