Screen Shot 2015-09-22 at 16.00.32

Foto: Wikimedia / Tortap

Nu inför även Luleå kommun ett parkeringsledningssystem för att förbättra miljö och framkomlighet i centrum. Systemet består inledningsvis av 19 skyltar som ska leda bilisterna till 2 större parkerings-anläggningar i stadens centrum. Därmed blir det enklare och snabbare att parkera och man får ett bättre utnyttjande av de parkeringsmöjligheter som finns. Räkningen av bilar i anläggningarna sker med hjälp av kameror, som tillsammans med skyltarna i systemet ansluts till Infracontrol Online där allt styrs och övervakas via GPRS.

Jeanette Lestander som är projektledare på tekniska förvaltningen i Luleå kommun, berättar om lösningen:

– Vi genomförde en offentlig upphandling där Focus Electronic hade det vinnande anbudet. Systemet består av skyltar, räknesystem och den centrala funktion som utgörs av Infracontrols molntjänst, Infracontrol Online. Vi räknar med att systemet ska vara i drift i början av januari. Till att börja med omfattar det endast två P-anläggningar och 19 skyltar, men det är enkelt att ansluta fler när vi så småningom vill bygga ut systemet.

 

Beprövad lösning

Fler och fler kommuner inför parkeringsledningssystem för att förbättra framkomlighet och miljö. Det är en bra lösning eftersom ett levande centrum både förutsätter och genererar biltrafik, och genom att hjälpa bilisterna att snabbt och enkelt hitta en ledig plats kan man behålla en levande stadskärna och samtidigt minska trafiken.

Även Luleå kommun har valt att satsa på denna lösning och systemet har handlats upp av Focus Electronic. Under hösten har man arbetat med att ta fram skyltar, räknesystem och att förbereda installationen på plats.

Driftsättningen planeras till mitten av november och så här långt har allt flutit på som det ska berättar Milos Kovacevic, som är projektledare på Focus Electronic:

Vi har ju levererat ett stort antal system av den här typen nu, så vi har bra koll på vad som ska göras. Skyltar, räknesystem och Infracontrols centrala system är väl beprövade. Vi håller på och installerar på plats i Luleå nu och räknar med att vi ska ha systemet på plats och i drift innan årsskiftet.

 

Picture1

Anslutna skyltar och P-anläggningar presenteras med aktuell status på en karta (i detta fall Eskilstuna).

Lätt tillgänglig parkeringsinformation

Jonas Bratt, projektledare på Infracontrol, säger att lösningen som man nu bygger vidare på fungerar väl, då den används i ungefär 15 städer. Han berättar kort hur det hela fungerar:

Parkeringsledningssystemet räknar antalet in- och utpasserande bilar i parkerings-anläggningarna, i detta fall med hjälp av kameror i in- och utfarterna. Informationen samlas in av Infracontrol Online som sedan presenterar antalet lediga platser på de variabla skyltarna ute i trafiken.

Han säger vidare att all information är lätt tillgänglig i Infracontrol Online och därmed enkelt kan hämtas och presenteras på t.ex. kommunens hemsida eller i olika typer av parkerings-appar.
 

Picture2

Infracontrol Online gör det enkelt att hantera P-ledsystemet oavsett var man är.

Flexibel och mobil tjänst

En av de största fördelarna med Infracontrol Online är att tjänsten lätt kan anpassas efter varierande behov. Trådlös kommunikation, kameradetektering och enkla konfigurerings-funktioner gör det lätt att flytta eller lägga till fler skyltar och fler parkerings-anläggningar när man behöver det. Dessutom är det enkelt att komma åt alla funktioner i systemet:

– Alla användarfunktioner nås via internet eller mobiltelefon, berättar Jonas Bratt. Det gäller dels driftövervakningen som skickar larm till personalen om något inte fungerar som det ska, dels funktionerna för att ställa in parametrar, som t.ex. kalibreringen av antalet upptagna platser i en parkeringsanläggning.

 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar