20130905-untitled3

Foto: Trafikverket / Kerstin Ericsson

Trafikverket har skrivit ett avtal med Infracontrol avseende fortsatt utbyggnad och utveckling av sitt nationella VA-övervakningssystem, NAVA. Systemet används för att övervaka de VA-anläggningar som finns runt om i landet för att skydda vägar och vägtunnlar samt miljön kring dessa. Hittills är ca 150 anläggningar av varierande storlek anslutna till systemet. Under 2015 planerar man att ansluta ytterligare ca 100 anläggningar. Avtalet gäller i 3 år med option på ytterligare 2 + 1 år.

Johan Höglund, VD för Infracontrol, är glad över att ha tagit hem kontraktet:

Det här handlar om att se till att infrastrukturens dolda hjältar – pumpar och reningsanläggningar som skyddar våra vägar och vår miljö – fungerar som dom ska. Det är något vi på Infracontrol verkligen brinner för. Den här typen av system är vår specialitet och vi ser nu fram emot ett bra och långsiktigt samarbete med Trafikverket även inom detta område.

 

Viktigt system för trafiksäkerhet och miljö

Vägtrafiken är en källa till spridning av föroreningar i vatten. Utsläppen kommer till exempel från vägbana, däck, bromsar och avgaser. Dessutom kan trafikolyckor orsaka utsläpp av olja och drivmedel. Föroreningarna blandas med regn eller med smält snö och det smutsiga vattnet måste tas om hand på ett miljösäkert sätt.
Även vägarna måste förstås skyddas från stora vattenmängder så att alla trafikanter kan färdas tryggt och säkert.

Trafikverket har som väghållare ansvaret för trafiksäkerheten och miljöpåverkan för det statliga vägnätet, berättar Johan Höglund. Därför finns ett stort antal pumpanläggningar där vatten tas om hand och renas vid behov. Dessa installationer måste övervakas så att man vet att de fungerar som de ska.

Anläggningarna övervakas av Trafikverkets nationella VA-övervakningssystem, NAVA. Madeleine Book, som är projektledare på Infracontrol berättar:

NAVA är ett system byggt på SCADA-programvaran Citect och har funktioner för övervakning, larmhantering och överföring av information till det övergripande nationella trafikledningssystemet NTS.
För närvarande används NAVA på två av Trafikverkets fyra trafikcentraler och dessa två täcker hela landet.

Hon berättar att VA-anläggningarna är försedda med självständiga lokala styrsystem som ansluts till NAVA via mobilnätet. Idag är ca 150 anläggningar av varierande storlek anslutna till systemet och man planerar att ansluta ytterligare ett hundratal under 2015.

Picture1

Foto: Trafikverket / Per Pixel

 

Ett betydelsefullt samarbetsavtal

Infracontrol har arbetat med den här typen av driftövervakningssystem sedan man startade sin verksamhet för över 20 år sedan. Därför är det mycket betydelsefullt att man nu skrivit ett långvarigt avtal med Trafikverket som har ett så stort antal anläggningar över hela Sverige.

Avtalet avser leverans av förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll, förvaltning samt utveckling av det befintliga NAVA-systemet i Göteborg och Stockholm, säger Johan Höglund. Till detta kommer leverans av lokala styr- och larmenheter för de anläggningar som ännu inte är anslutna till systemet. Avtalet är på 3 år, med option på ytterligare 2 + 1 år, så vi ser fram emot ett långt och gott samarbete med Trafikverket.

Även Madeleine Book som är Infracontrols projektledare ser fram emot ett intressant och givande samarbete:

Det är ett ganska avancerat och mycket viktigt system. Dessutom ska ett stort antal anläggningar anslutas den närmaste framtiden. Det kommer att krävas en del arbete och logistik för att lyckas. Men med vår erfarenhet och med Trafikverkets väl utvecklade rutiner och system är jag trygg med att det kommer att gå bra.

Ladda hem PDF

Lämna ett svar