molndal

Nu är den kalla årstiden här igen, men det är många som trotsar regn, snö och kyla och låter bilen stå. Fler och fler upptäcker nämligen att det inte bara är bra för miljön att cykla eller att gå, utan att det även är bra för den egna hälsan. Nu finns nya möjligheter att uppmärksamma dessa engagerade trafikanter med trafikbarometrar som räknar både fotgängare och cyklister. Genom att få bättre koll på hur många de är kan man lättare prioritera åtgärder som förbättrar säkerhet och framkomlighet.

Jonas Bratt, affärsområdesansvarig på Infracontrol, är nöjd över att man nu med hjälp av ny teknik för trafikmätning kan använda de framgångsrika cykelbarometrarna även för gångtrafik:

– Cykelbarometrar har ju visat sig vara en mycket bra lösning för att samla in information om trafikflödet och samtidigt få en möjlighet att ge nyttig information till cyklisterna. Nu tar vi det ett steg längre genom att även få med fotgängarna. Båda typerna av trafikanter rör sig ju ofta på samma platser och det är viktigt att de som ansvarar för samhällets infrastruktur får en helhetsbild. Dessutom är det viktigt att även de som går till fots känner sig uppmärksammade och kan få ta del av viktig trafikinformation direkt ute i trafiken.

 
Bild7

Cykelbarometer blir trafikbarometer

Infracontrol har nu hjälpt 16 kommuner att få ca 30 cykelbarometrar på plats. De har blivit mycket uppskattade och ger värdefull information både till kommunen och till cyklisterna.
Nu kompletteras konceptet med mätning även av gångtrafikanter:

Vi har efter förfrågan från några kommuner tagit fram en lösning med ny teknik inom trafikmätning som gör det möjligt att även mäta gångtrafiken, säger Jonas Bratt som är affärsområdesansvarig på Infracontrol.

 

Trafikinformation i Infracontrol Online

Trafikbarometrar som är anslutna till Infracontrol Online gör det möjligt att följa trafikflödet för fotgängare och cyklister i realtid och att hantera informationen som visas på barometrarna. Tjänsten samlar ihop information från olika källor och visualiserar den i realtid på en snabb och lättanvänd karta som nås via internet.

All mätdata överförs trådlöst till Infracontrol Online och är där tillgänglig för utvärdering och analys, berättar Jonas Bratt. Förutom att informationen presenteras på ett tydligt sätt får man också möjlighet att kombinera information om antalet trafikanter med t.ex. väderinformation.

Även driftövervakningen sker via Infracontrol Online som samlar in och distribuerar information om eventuella driftstörningar.
 
Bild8

Viktig information

Jonas Bratt säger att det är absolut nödvändigt att samla in information om trafikflöden för både cykel- och gångtrafik för att kunna göra rätt prioriteringar och planera olika insatser:

Många kommuner arbetar för att göra det säkrare, snabbare och enklare att cykla eller att gå. Då behöver man veta mer om hur trafikflödet ser ut så att åtgärder kan sättas in där de behövs bäst, och så att man kan följa upp hur dessa insatser påverkar dessa trafikslag.

Trafikbarometrarna ger samtidigt möjlighet att informera även dessa trafikanter på ett enkelt och snabbt sätt vid t.ex. trafikstörningar.
 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment