Bild7

Nu startar ett helt nytt företag i Göteborg baserat på en enkel men ganska smart idé. Företaget heter Infracontrol AB och affärsidén handlar om att använda beprövad teknik och erfarenheter från industriautomation – men inom infrastrukturområdet. På det sättet hoppas de två grundarna, Per Lingegård och Johan Höglund, att kunna hjälpa kunder som Gatubolaget, Göteborgs Stad och Vägverket att få bättre kontroll över sina anläggningar.

Johan Höglund, som fram tills nu arbetat på Scandiaconsult ser stora möjligheter inom denna nisch:

Det finns ett behov av att få bättre kontroll över olika typer av tekniska anläggningar i samhällets infrastruktur. Det är ett område som idag har relativt gammal teknik och där automationsgraden är låg.

Per Lingegård har hittills drivit Per Lingegård Teknik AB och har specialiserat sig på bl.a. styr- och reglerteknik:

Inom industrin har man ju full kontroll över sina processer. Varför ska man inte ställa samma krav och kunna använda samma typer av tekniska lösningar inom infrastrukturområdet?

 

En affärsidé med stora möjligheter

Bo Löfgren på Gatubolaget i Göteborg är en av de blivande kunderna. Han har själv lång erfarenhet av att ha arbetat med olika lösningar för styrning och övervakning inom infrastrukturområdet:

Jag har tidigare arbetat på Göteborgs Hamn och företag som Elektrokonsult och Nyberg & Karlssons Elektriska. Nu finns jag på Gatubolaget och ansvarar bland annat för drift och underhåll av el och maskiner i broar, tunnlar och dagvattenpumpstationer.

Han berättar att Gatubolagets kunder i första hand är Vägverket och Göteborgs Stad, det är ju de som äger och ansvarar för infrastrukturen i Göteborg. Precis som grundarna till Infracontrol ser han också stora möjligheter med en modernare styrning och övervakning av stadens infrastruktur.

Det finns en hel del att göra inom det här området, säger Bo Löfgren. Just nu tittar vi bland annat på att förbättra lösningarna i Gnistängstunneln, Tingstadstunneln och manöversystemet för Göta Älvbron.
Syftet är att få bättre kontroll över anläggningarna så att störningar kan upptäckas i tid, samt att skapa förutsättningar för ett enklare och effektivare drift- och underhållsarbete.

 
Bild8

Ett helt nytt företag

Även om Infracontrol bygger på en ganska teknisk affärsidé så är det inte det som är det viktigaste.

Vi vill skapa en ny typ av teknikföretag, berättar Johan Höglund. Vi ser tekniken som en väg till det som är det egentliga målet: Nöjda användare. Om det ska lyckas så måste vi alltid tänka på det först, att alltid sätta användarna i centrum. Då tror jag att vi kan nå långt.

Per Lingegård håller med, och säger att meningen är ju att de tekniska lösningarna ska hjälpa människor – inte krångla till det.

Men det är inte bara det som är speciellt med det nya företaget säger han:

Jag har ju erfarenhet av att driva eget företag sedan några år nu. Det är roligt och ger viss frihet, men samtidigt kan det vara ganska jobbigt att dra i allt själv. Jag och Johan kompletterar varandra väl och tillsammans kommer vi nog att kunna skapa något riktigt bra.

Båda är överens om det, och säger att om Per står lite mer för kunnandet inom teknik och ekonomi så är det Johan som är mer engagerad i användar-perspektivet och den grafiska designen.

Men viktigast är förstås att de har en gemensam tydlig vision: Att ta kontroll över infrastrukturen!

Lämna ett svar