Picture2

Torggata som den kommer att se ut efter ombyggnaden, Illustration: Oslo kommune / Sweco. Läs mer här

Ombyggnaden av Torggata i centrala Oslo syftar till att skapa en trivsam gatumiljö med torgprägel som är trygg och lättframkomlig för gående och cyklister. Oslo kommun tar nu 3D-vision till hjälp för att mäta hur den nya gatumiljön påverkar trafiken. Lösningen som är utvecklad av Göteborgsföretaget Viscando gör det möjligt att räkna alla trafikslag med en och samma utrustning. Infracontrol levererar i samarbete med norska Proxll mätutrustning och en barometer för information till trafikanterna.

Per Laudal, Overingeniør på Trafikkstyringsseksjonen på Bymiljøetaten i Oslo kommune, säger att lösningen med trafikmätning med hjälp av 3D-vision ger bra möjligheter att se hur trafiken påverkas av den nya miljön:

Torggata skal bygges om til gang- og sykkelprioritert gate, det er derfor interessant for oss på Bymiljøetaten å se effekten av ombyggingen ved å registrere antall fotgjengere (i tillegg til syklister og bil). Forøvrig blir det åpningsevent 23 august med sykkel som hovedfokus, med den nye sykkeltavlen på plass blir dette bra.

 

Bättre helhetsbild över trafikflöden

Oslo kommun arbetar precis som många andra kommuner för att göra det tryggare och trevligare att gå och cykla. Därför är det viktigt att mäta effekten av de åtgärder som görs, som t.ex. den pågående ombyggnaden av Torggata.

Jonas Bratt som är affärsområdesansvarig på Infracontrol berättar att man redan är engagerad i trafikmätning på flera andra platser i staden:

Oslo kommun använder Infracontrol Online för lagring av data från sju mätstationer sen tidigare. Här är det dock första gången man använder 3D-analys med kameror. Det är en intressant teknik som ger helt nya möjligheter.

Han säger att lösningen testats i Norge tidigare, av Statens Vegvesen i samarbete med Drammen kommune:

I Drammen testade man först systemet på Tollbugata och systemet sätts nu permanent på plats på Bybrua, en centralt placerad bro där flödet av fotgängare och cyklister kanaliseras över Drammenselva.

Han berättar att resultatet av testet var bra och att man fick en helhetsbild över samtliga trafikflöden, och hur flödena påverkas av olika åtgärder. Precis det man nu vill göra på Torggata, med andra ord.
 

Picture1

Illustration: Oslo kommune / Sweco

Smart programvara gör analyser i 3D

Viscandos system bygger på stereoskopiskt seende som gör det möjligt att göra en 3-dimensionell analys av hela trafiksituationen på en plats. Det använder därmed samma princip som människans synsystem med två samverkande ögon. Amritpal Singh, som är VD för Viscando berättar:

Trafikmätning handlar ofta om att räkna och registrera ganska enkel data, att räkna hur många passager man har av olika trafikslag i den ena eller andra riktningen. Genom att vår lösning ”ser” vad som händer i exempelvis en korsning där både bilar, fotgängare och cyklister rör sig kan vi erbjuda nya möjligheter till analys av den kompletta trafiksituationen.

Systemet detekterar trafik i ett större område och inte bara en linje. I området kan valfritt antal detektionszoner definieras, vilket gör att man t.ex. kan detektera fotgängare och cyklister även om de inte de går eller cyklar där det är avsett.
 

Enkelt och tillförlitligt

Amritpal Singh berättar att det är den speciella mjukvara som utvecklats av Viscando som är hjärnan i systemet, och att det i övrigt består av relativt enkel och standardiserad utrustning. Förutom en enkel installation är  systemet även lätt att konfigurera och kräver nästan inget underhåll.

En annan viktig sak är förstås tillförlitligheten:

Vårt system detekterar och klassificerar all sorts trafik – fotgängare, cyklister och fordon – med en detektionsgrad som är bättre än 95%.

Amritpal Singh säger att systemet dessutom är fullständigt integritetsbevarande eftersom inga bilder sparas eller skickas ut från systemet. Därmed uppfyller systemet kameralagens definition på integritetsfrämjande teknik.
 

Värdefull trafikinformation

Utöver den grundläggande detekteringen av antal och typ av trafikslag, har Viscandos lösning potentialen att ge svar på hur trafikanterna beter sig i olika situationer. Amritpal Singh ger några exempel:

Vilken hastighet håller bilar inför ett övergångsställe där gångtrafikanter väntar? Hur många använder inte övergångsstället och var går de istället? Hur ofta lämnar fordon företräde? När uppstår det  konfliktsituationer?

Ju mer information som samlas in, desto större krav ställs det förstås på att den är lätt tillgänglig och enkel att analysera. All trafikdata skickas därför till Infracontrol Online där den presenteras och kan analyseras vidare.
 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment