Picture1

Foto: Österåkers kommun / Bergslagsfoto

Även Österåkers kommun väljer att förenkla hanteringen av ärenden inom sin tekniska förvaltning med hjälp av Infracontrol Online. Syftet är att kunna ge ännu bättre service till invånare, företag och besökare. Man ser också stora möjligheter att få bättre kontroll genom att kunna övervaka driftlarm från tekniska installationer. Som en av drygt 50 medlemmar i Infracontrol Community kommer man nu att vara med och både ta del av och bidra till utvecklingen av tjänsten och tillämpningen av den.

Åse Lindblom, koordinator på Väg- och trafikenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Österåkers kommun, ser fram emot att man nu kommer att förenkla sin ärendehantering och samtidigt få bättre kontroll:

Vi har uppfattat Infracontrol Online som en väldigt logisk och användarvänlig tjänst för vår verksamhet. Ärenden kommer att bli lättare att följa, de kommer att finnas samlade på ett ställe och snabbare komma fram till rätt entreprenör för åtgärd. Vad gäller vår framtida användning av tjänsten kan vi förhoppningsvis utvecklas med Infracontrol och slimma ärendehanteringen och även hitta nya användningsområden.

 

En tjänst som kan utvecklas med tiden

Österåker vill precis som många andra kommuner kunna ge ännu bättre service till invånare, företag och besökare. För att förenkla hanteringen av synpunkter och felanmälningar tar man nu hjälp av Infracontrol Online.
Åse Lindblom berättar om hur man tänker använda tjänsten:

Vi kommer att använda Infracontrol Online för hantering av ärenden inom gatudriften och vinterväghållningen i första hand, men vi kommer att kika på hur vi kan utveckla detta med tiden. Att ansluta tekniska driftlarm ser vi som en möjlighet för framtiden, och det kan finnas intresse för framförallt trafiksignalövervakning

När det gäller den framtida utvecklingen av tjänsten och hur man kan dra nytta av den är det en stor tillgång att man nu ingår i Infracontrol Community.
Där kan man dela erfarenheter och idéer med de övriga drygt 50 kommunerna som är medlemmar, och bidra till en ständig förbättring av tjänsten.

Picture1

Bättre koll på alla ärenden

Ett registrerat ärende innehåller all nödvändig information för både kommunen och för den som ska genomföra åtgärden.

Det blir tydligare vart ärenden ska ta vägen, säger Åse Lindblom. Vi kommer därmed att kunna kapa ett eller två led för en felanmälan att nå fram vilket blir en tidsbesparing för handläggare som kan lägga tid på rätt sak!

Varje ärende innehåller en händelselogg för alla åtgärder som vidtagits och all korrespondens som skett. Jenny Gustavsson, som är marknadschef på Infracontrol, säger att  detta är mycket värdefullt:

Synpunkter och felanmälningar tas emot och hanteras på ett effektivt sätt men man får också full kontroll över de åtgärder som vidtas. Det gör att kommunen enkelt kan bevaka kvaliteten på drift- och underhållsinsatserna.

 

Tillgängligt överallt

Infracontrol Online används idag av kommuner och andra anläggningsägare för att få kontroll över samhällets infrastruktur. Men för att det ska fungera i praktiken är det viktigt att detta kan hanteras enkelt oavsett var man är.

Med den app som ingår i tjänsten får man tillgång till alla viktiga funktioner, från ärendelistor och kartor till möjligheten att skapa och redigera ärenden, berättar Jenny Gustavsson. När kommunens personal upptäcker ett fel kan de t.ex. skapa ett ärende direkt på plats, med korrekt adress och ett foto.

Hon berättar vidare att driftentreprenören sedan kan dokumentera den felavhjälpande åtgärden när den slutförts genom att ta ett foto när arbetet är klart och bifoga den till ärendet. På det sättet får man en fullständig dokumentation över varje synpunkt eller felanmälan, från att den anmäls tills den är åtgärdad och avslutad.

Ladda hem PDF

Lämna ett svar