20160401-vag102

Nu inför även Partille ett parkeringsledningssystem som ska hjälpa invånare och besökare att snabbt och enkelt hitta en ledig parkering. Med hjälp av Infracontrol Online kommer 25 dynamiska skyltar att visa vägen till lediga platser i 6 P-anläggningar i centrum med anslutning till den nya Partille Arena. Syftet är att minska söktrafiken samt förbättra trafikflöde, framkomlighet och miljö. Systemet kommer även att integreras med det befintliga systemet som finns för parkeringarna vid Allum köpcenter.

Focus Electronic är huvudleverantör av parkeringsledningssystemet där Anders Karlsson är projektansvarig:

– Vi är glada att vi vann den här upphandlingen tillsammans med Infracontrol. Systemet består av skyltar, räknesystem och den centrala funktion som utgörs av Infracontrols molntjänst, Infracontrol Online. Detekteringen sker i huvudsak med induktiva slingor, men kompletteras med en intressant lösning på en av parkeringarna där vi installerar detektorer på varje enskild plats, totalt 24 stycken.

 

Beprövad lösning

Fler och fler kommuner inför parkeringsledningssystem för att förbättra framkomlighet och miljö. Det är en bra lösning eftersom ett levande centrum både förutsätter och genererar biltrafik, och genom att hjälpa bilisterna att snabbt och enkelt hitta en ledig plats kan man behålla ett levande centrum och samtidigt minska trafiken.

Även Partille kommun har valt att satsa på denna lösning och systemet har handlats upp av Focus Electronic där Anders Karlsson är projektansvarig. Driftsättningen planeras till efter sommaren.

– Vi har levererat ett stort antal system av den här typen nu, så vi har bra koll på vad som ska göras. Skyltar, räknesystem och Infracontrols centrala system är väl beprövade. Systemet kommer att göra nytta för invånare och besökare och bidra till bättre framkomlighet och miljö.

Han berättar att systemet även ska integreras och utbyta information med det befintliga systemet som man tidigare levererat till Allum Köpcenter tillsamman med Infracontrol. Syftet är att Partilles P-ledsystem ska kunna visa antalet lediga platser som finns på parkeringar i anslutning till Allum.
 
Anslutna skyltar och P-anläggningar presenteras med aktuell status på en kartbild (i detta fall Borås).

Lätt tillgänglig parkeringsinformation

Jonas Bratt, projektledare på Infracontrol, säger att lösningen som man nu bygger vidare på fungerar väl, då den används i ungefär 15 städer. Han berättar kort hur det hela fungerar:

– Parkeringsledningssystemet räknar antalet in- och utpasserande bilar i parkerings-anläggningarna, i detta fall med hjälp av kameror i in- och utfarterna. Informationen samlas in av Infracontrol Online som sedan presenterar antalet lediga platser på de variabla skyltarna ute i trafiken.

Han säger vidare att all information är lätt tillgänglig i Infracontrol Online och därmed enkelt kan hämtas och presenteras på t.ex. kommunens hemsida eller i olika typer av parkerings-appar.
 
Infracontrol Online gör det enkelt att hantera  P-ledsystemet oavsett var man är
 

Flexibel och mobil tjänst

En av de största fördelarna med Infracontrol Online är att tjänsten lätt kan anpassas efter varierande behov. Trådlös kommunikation, kameradetektering och enkla konfigurerings-funktioner gör det lätt att flytta eller lägga till fler skyltar och fler parkeringsanläggningar när man behöver det. Dessutom är det enkelt att komma åt alla funktioner i systemet:

– Alla användarfunktioner nås via internet eller mobiltelefon, berättar Jonas Bratt. Det gäller dels driftövervakningen som skickar larm till personalen om något inte fungerar som det ska, dels funktionerna för att ställa in parametrar, som t.ex. kalibreringen av antalet upptagna platser i en parkeringsanläggning.

 
Ladda ned PDF

Lämna ett svar