Picture2

Gårda Dämme i Göteborg är en dammanläggning som reglerar vattenflödet från Mölndalsån på dess färd vidare ut mot Göta Älv. Nu har den tidigare träkonstruktionen ersatts med en helt ny fördämning i betong och dessutom försetts med ny styrning och reglering från Infracontrol. Allt för att garantera en säker vattenreglering även i framtiden. Samtidigt har en ny och bättre fiskväg byggts för att underlätta för fiskar som vill ta sig uppströms i vattensystemet.

Lucas Wallgren är Planeringsledare för drift och underhåll av konstruktioner på Göteborgs Stads Trafikkontor:

Vi är väldigt nöjda med ombyggnaden då den ger oss en pålitlig och framtidssäker reglering av vattennivån i Mölndalsån. Den gamla konstruktionen var ålderstigen och behövde ersättas, och den nya fördämningen har dessutom både bättre kapacitet och en säkrare och bättre reglerförmåga. Sedan så har vi ju också sett till att förenkla livet för fiskarna som nu kan ta sig upp i ån genom den nya fiskrännan som byggts.

 

En viktig reglerpunkt för Mölndalsån

Mölndalsån har en lång historia av översvämningar. De kraftiga regnen under 2006 och 2007 ledde till särskilt besvärliga översvämningar på flera platser. Därför inleddes ett arbete mellan Göteborgs stad, Mölndals stad och Härryda kommun för att skapa förutsättningar för att samordna regleringen. Projektet finansierades av de tre kommunerna tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Infracontrol har deltagit i projektet med leveranser av system och funktioner för styrning och övervakning av de fem dämmena.

Gårda Dämme, som ligger i närheten av Ullevi, reglerar vattenflödet ut i Gullbergsån och vidare ut till Göta Älv. I samband med att fördämningen nu byggts om har man också uppgraderat regleringen av dämmet. Infracontrol har genomfört arbetet på uppdrag av Norconsult, som varit huvudprojektör för ombyggnaden

Man har nu ett färre antal dammluckor och hela regleringen har uppgraderats och förbättrats, berättar Björn Johansson som är projektledare på Infracontrol. Anläggningen har även försetts med nya givare så att man har en säkrare kontroll över både dammluckor och vattennivåer. Dessutom har luckorna försetts med värme som regleras för att undvika isbildning.

 

Picture1

Vy från webbsidan www.molndalsan.se

Full koll på åns flöden och nivåer

Webbsidan Mölndalsån.se erbjuds genom ett samarbete mellan Göteborgs stad, Mölndals stad och Härryda kommun. Kommunerna har gemensamt placerat ut ett antal mätare efter Mölndalsån som mäter bl.a. nederbörd, nivåer och flöden. På webbsidan sammanställs informationen på ett översiktligt sätt för allmänheten.

Genom att ansvariga har en samlad bild både över nuläge och historik kan styrningen av vattenföringen genom Mölndalsåns fem stora dämmen Nedsjö dämme, Landvettersjöns dämme, Stensjö Dämme, Gårda Dämme, Slussens dämme enklare samordnas, säger Björn Johansson.

Läs mer om Mölndalsåns reglering här.
 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar