Picture2

Mätning av trafikflöden ger ett värdefullt underlag för planering och genomförande av olika åtgärder, och det utvecklas och installeras ständigt nya produkter för detta. Men det är ofta ett stort arbete att sammanställa, presentera och analysera all information. Infracontrol Online gör det möjligt att samla in och visualisera data från alla typer av mätutrustningar oavsett fabrikat på ett enkelt sätt, samtidigt som man får tillgång till en effektiv övervakning och hantering av eventuella driftstörningar.

Jonas Bratt, som är affärsområdesansvarig på Infracontrol, säger att lösningen är unik och fyller ett stort behov:

I takt med att det kommer fler och fler möjligheter att räkna trafik växer behovet av att visualisera informationen på ett enkelt och tydligt sätt. Man behöver en samlad bild över alla mätpunkter, oavsett trafikslag eller typ av utrustning. Med vår molntjänst Infracontrol Online kan information från olika källor samlas ihop och visualiseras i realtid och vara tillgänglig var man än är.

 

All information på ett ställe

Att mäta trafik av olika slag såsom fotgängare, cyklister, bilar och bussar eller andra fordon, ger värdefull information för planering och prioritering av olika åtgärder i trafikrummet. Nya tekniska lösningar gör det möjligt att mäta trafiken kontinuerligt och både följa trafiksituationen i realtid och samla data för statistik och uppföljning. Men med många olika typer av mätutrustningar och många olika trafikslag kan det vara svårt att få överblick.

Med Infracontrol Online kan information från olika källor samlas ihop och visualiseras i realtid, säger Jonas Bratt. Förutom att informationen presenteras på ett tydligt och enhetligt sätt får man också möjlighet att kombinera information av olika slag och därigenom se samband som inte var möjliga tidigare.

Han säger att ett exempel är att samtidigt kunna se trafikflödet av fotgängare, cyklister och bilar i en korsning.
Ett annat exempel är att kombinera statistik från mätningar av cykeltrafiken med information om vädret för att se hur cykelvanorna påverkas av vädret.
 

Effektiv driftövervakning

Anslutningen av mätutrustning till Infracontrol Online innebär också att man får tillgång till en effektiv driftövervakning.

Driftstörningar registreras av tjänsten som direkt skickar informationen till rätt person för snabb åtgärd, berättar Jonas Bratt. På det sättet kan förluster av värdefull trafikdata minimeras.

 

Picture1

Infracontrol Online gör det enkelt att samla trafikdata från olika källor och kombinera den med annan information om till exempel temperatur, vind och nederbörd.


 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar