20150325-untitled6

Fler och fler väljer att bo i tätbebyggda områden, vilket ställer höga krav på den infrastruktur som vi är beroende av för transporter, arbete, omsorg och fritid. Vårt samhälle förses därför med många tekniska installationer vars syfte är att underlätta vår vardag. Men det är komplicerat att ta hand om alla dessa funktioner, så resultatet kan ibland bli det motsatta. Städer som vill vara smarta på riktigt tar kontroll genom att övervaka alla tekniska system och ta emot felrapporter från invånarna.

Jenny Gustavsson, Marknadschef, säger att Infracontrol Online gör stor nytta hos de ca 75 kunder som anslutit sig.

Det finns ett stort behov hos offentliga anläggningsägare att få bättre överblick och kontroll, så att man kan upprätthålla en tillförlitlig och säker infrastruktur i samhället. Med vår tjänst får man full kontroll eftersom både felrapporter från brukare och driftlarm från tekniska installationer samlas på samma ställe. Med en effektiv distribution och bevakning av ärenden kan sedan nödvändiga åtgärder genomföras och kvalitetssäkra snabbare.

Picture1
 

Vardagsdemokrati med hjälp av uppskattad molntjänst

Invånare i dag kräver kvalitet i en stads infrastruktur. Infracontrols Online låter
vem som helst informera om brister i samhället genom att ta ett foto, positionera sig och lägga till en beskrivning. Tjänsten ser sedan till att informationen skickas till den som är ansvarig och att ärendet bevakas.

Katarina Granstedt, Kommunikatör i Lunds kommun är positiv till möjligheterna:

Vi ska vara tillgängliga i de kanaler som kommuninvånarna använder och vi ska arbeta för bättre service. Inledningsvis fanns en viss oro för att appen skulle skapa en stor ökning av antal ärenden, men samtidigt insåg man fördelen med att få in fler rapporter om konkreta fel som vi verkligen vill åtgärda snabbt.

Även Härryda kommun har fått positiva reaktioner från invånarna:

Medborgarna har fått en ökad delaktighet och en enkel väg in för att få problem åtgärdade i sitt närområde, säger Björn Sundén, Verksamhetschef Trafik.

 

Behov av en oberoende plattform

Infracontrol Online sattes i drift 2003 och har varit igång sedan dess.

Vi har nu ungefär 75 kunder som använder sig av tjänsten, och vi räknar med en fördubbling av detta under det närmsta året, säger Jenny Gustavsson som är marknadschef på Infracontrol. Antalet anslutna tekniska utrustningar ligger för närvarande på ett par tusen och det blir hela tiden fler.

Det ”nya” Internet of Everything kommer att ge ännu bättre möjlighet att få överblick och kontroll.
Men anslutningen av teknisk utrustning i samhällets infrastruktur försvåras av två saker, enligt Per Andersson, som är Infracontrols produktchef:

De tekniska systemen levereras av många olika leverantörer och består av olika tekniska system av varierande ålder, funktion och uppbyggnad. Dessutom har installationerna många olika ägare och brukare, och ansvaret fördelas på många olika aktörer som driftpersonal, entreprenörer och ledningscentraler.

Därför finns ett stort behov av en universell och oberoende plattform, dit alla typer av tekniska system kan anslutas och alla typer av kommunikation kan användas.
 

Kort fakta om Infracontrol Online

 • Hittills är 75 kunder anslutna, varav 65 är kommuner
 • Mer än 110 000 larmpunkter övervakas
 • 2 000 vägbelysningscentraler över hela Sverige styrs och övervakas
 • Tjänsten används för att räkna bilar för 23 000 parkeringsplatser i 13 städer och leder bilister rätt med  600 parkeringsskyltar
 • 650 trafiksignalanläggningar övervakas
 • Data från 150 mätstationer för trafik samlas in och vidarebefordras eller presenteras
 • Det finns idag 4 000 registrerade användare
 • Drygt 1.2 miljon invånare har möjlighet att felanmäla eller lämna synpunkter via tjänsten
 • Nästan 4 000 personer har laddat ner appen för felanmälan och synpunkter
 • Tjänsten hanterar ungefär 6 000 ärenden/dygn
 • Varje månad skickas ca 40 000 SMS med viktig driftinformation

 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar