Picture2

Tänk om det gick att se in i framtiden och fixa till lite saker redan nu, så att vardagen sedan kommer att fungera bättre? I Södertälje kan man det på sätt och vis, för där använder man Infracontrol Online för övervakning av tekniska installationer. Det gör att man upptäcker fel och får dem åtgärdade innan de hinner ställa till med några problem. För några år sedan anslöt man kommunens trafiksignaler till tjänsten och resultatet är färre störningar i trafiken. Man har dessutom fått ett enklare och effektivare samarbete med driftentreprenörerna som gör att värdefulla resurser kan frigöras för annat.

Anders Eklind, Utredningsingenjör på enheten Stadsmiljö/Planering och utveckling i Södertälje kommun, är mycket nöjd över de positiva effekter man uppnått:

– Det viktigaste är ju att allmänheten har nytta av det genom att trafiken flyter utan större fel eller avbrott. Trafiksignalerna larmar direkt till vår entreprenör vid fel. Det fungerar så bra att vi sällan märker av de fel som uppstår, utan de åtgärdas direkt. Är det något som inte kan fixas direkt får vi meddelande om detta från vår entreprenör. På detta sätt har vi full koll med en minimal egen insats.

 

Effektivare hantering frigör resurser

Södertälje kommun anslöt sig till Infracontrol Online i december 2010 och använde till att börja med tjänsten för att ta emot och hantera felanmälningar från allmänheten. Snart därefter anslöt man kommunens trafiksignaler för att förenkla och effektivisera hanteringen av tekniska driftfel. Erfarenheterna såhär långt är mycket goda.
Fel upptäcks och åtgärdas snabbt och man kan frigöra resurser till annat.

Vi har dokumentationen över fel, de åtgärdas utan att vi själva behöver lägga ner arbetstid på att se till att vår entreprenör tar sig till platsen för att åtgärda felet. Den positiva effekten är att vi kan ägna vår tid åt andra problem och låta Infracontrol Online sköta våra trafiksignaler. Som vi ser det är det en väl motiverad kostnad vi har för denna övervakning. Vi frigör resurser för andra problem som dyker upp i vår verksamhet.

De tekniska driftlarmen från trafiksignalerna överförs till Infracontrol Online med en enkel typ av larmsändare som kommunicerar via SMS. Idag är 14 anläggningar anslutna, med totalt ca 70 individuella larmsignaler. Det inträffar ungefär 25 sådana larm per månad.
 

En lösning som förutser möjliga problem

Underhållsarbete delas in i två kategorier, avhjälpande eller förebyggande. Avhjälpande underhåll är kostsamt eftersom funktionen då är nedsatt och det ofta sker akut. Förebyggande underhåll görs för att fel inte ska uppstå, men eftersom den utrustning som byts ut kan vara fullt fungerande, är detta underhåll kostsamt och ineffektivt.

Ett system som kan ”se in i framtiden” och förutsäga var problem kan komma att uppstå ger värdefull information för att planera och optimera underhållsinsatserna, säger Johan Höglund, VD på Infracontrol. Den enklaste formen av prediktivt system är där man snabbt upptäcker mindre tekniska fel så att de kan åtgärdas innan de ställer till med större fel med allvarliga driftstörningar som följd.

Han säger att denna typ av system är absolut nödvändigt för dem som ansvarar för samhällets infrastruktur, eftersom underhållsbehovet ständigt ökar samtidigt som resurserna är begränsade.
 

Picture1

Infracontrol Online samlar in information om fel och distribuerar dessa automatiskt till rätt person för snabb åtgärd.


 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar