20150915-untitled2

Foto: Jonas Bratt

Statens Vegvesen i Norge har genomfört en upphandling av 120 trafikmätstationer som ska placeras runt om i landet. 20 av mätstationerna förses även med cykelbarometrar. Satsningen är en del av en handlingsplan med målet att ha runt 12 000 fasta räknepunkter på Norges offentliga vägar. Syftet är att få bättre information om trafikflödena så att man lättare ska kunna prioritera åtgärder som förbättrar säkerhet, miljö och framkomlighet. Anderaa, som hittills levererat ca 600 mätstationer, vann även denna upphandling och cykelbarometrarna levereras av Infracontrol och Focus Electronic.

Mikael Karlsson, Sales Manager for Road & Traffic på Aanderaa AS, är nöjd med samarbetet och glad över att man vann upphandlingen:

–   Vi har varit mycket nöjda med det samarbete vi haft med Infracontrol tidigare. Tack vare det kunde vi få fram en så konkurrenskraftig lösning så att vi vann den här upphandlingen. Barometrarna från Focus Electronic är flexibla och håller en hög kvalitet. Tillsammans med vår utrustning för trafikmätning och Infracontrols systemlösning kommer Statens Vegvesen nu att få ett mycket framtidssäkert och tillförlitligt system.

Screen Shot 2015-09-16 at 17.09.39

Uppmärksammar cyklister

Infracontrol har nu hjälpt 21 kommuner att få 36 cykelbarometrar på plats. De har blivit mycket uppskattade och ger värdefull information både till kommunen och till cyklisterna.  Nu levereras alltså ytterligare 20 cykelbarometrar till Norge.

Med cykelbarometrarna kan man ge nyttig information till cyklisterna som gör det enklare och roligare att cykla, säger Jonas Bratt som är affärsområdesansvarig på Infracontrol. Den cykelbarometer som vi har tagit fram tillsammans med Focus Electronic har inga begränsningar för vad man kan visa, det kan handla om allt från trafikinformation till en enkel väderprognos.

I detta fall sker trafikmätningen med separat utrustning som levereras av Aanderaa. Trafikdatan presenteras på cykelbarometrarna och levereras till Statens Vegvesens trafikdatabas. Uppdaterad och tillförlitlig information om trafikflödet ger bra beslutsunderlag för olika åtgärder i trafikrummet.

I normala fall följer en anslutning till Infracontrol Online med när vi levererar en cykelbarometer, berättar Jonas Bratt. Den ger en möjlighet att följa cykelflödet i realtid via webben. Mätpunkterna presenteras då på en karta och det är enkelt att ta fram statistik över hur cykeltrafiken ser ut på olika platser och tider. Där är det också enkelt att hantera informationen som presenteras på barometrarna.

 

Stor satsning på trafikräkning

Statens Vegvesen har i sin Handlingsplan för trafikkdata 2013-2018 satt som mål att byta ut eller uppgradera all befintlig utrustning för trafikräkning. Ambitionen är att ha runt
12 000 fasta räknepunkter på offentliga vägar.

Vår nyutvecklade Loop Monitor, som vunnit alla tidigare upphandlingar för Statens Vegvesen, utgör en mycket konkurrenskraftig lösning, säger Michael Karlsson på Aanderaa i Bergen.

Aanderaa Data Instruments grundades för drygt 50 år sedan och utvecklar och producerar bl.a. utrustning som förser norska Statens Vegvesen med trafikdata.

Ladda hem PDF

Lämna ett svar