Bild5

Infracontrol har fått i uppdrag att modernisera styrningen av alla tekniska system i Tingstadstunneln. Projektet kommer som ett resultat av motsvarande arbete som nyligen genomförts i Gnistängstunneln, och innebär att den gamla reläbaserade styrutrustningen ersätts med nya programmerbara styrsystem. Syftet är att få bättre kontroll och en mer flexibel styrning och på det sättet kunna förbättra miljö och säkerhet. Samtidigt införs ett datorbaserat övervakningssystem för att underlätta drift och underhålls-arbetet och göra det möjligt att fjärrstyra de båda tunnlarna från Vägverkets trafikledningscentral.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med Gatubolaget som sköter drift- och underhållsarbetet i tunnlarna. Bo Löfgren på Gatubolaget är en av de drivande krafterna bakom den pågående moderniseringen:

Den gamla styrningen är byggd med gammal reläteknik och det är svårt att anpassa funktionerna efter nya behov och förutsättningar. Nu får man möjlighet att styra belysning, ventilation, pumpanläggningar och reserv-kraft på ett mycket mer flexibelt sätt. Vi lägger också grunden för en ny plattform för teknisk övervakning för Vägverkets alla anläggningar med det nya SCADA-system som installeras i tunneln.

 

PLC-system ger mer flexibel styrning

Arbetet med att modernisera styrningen av Göteborgs tunnlar inleddes med att Gatubolaget tog initiativet till att förbättra styrningen av fläktarna i Gnistängstunneln. På grund av dubbelriktad trafik i ett och samma tunnelrör var det svårt att upprätthålla en tillräckligt bra ventilation där. Men med ett nytt programmerbart styrsystem och en lättanvänd kontrollpanel kan man nu styra fläktarna på ett mer flexibelt sätt.

För att kunna göra ändringar i styrfunktionerna var man tidigare tvungen att bygga ut och koppla om relästyrningen, säger Bo Löfgren på Gatubolaget. Nu kan vi ställa in olika parametrar väldigt enkelt, och istället för att bygga om styrningen fysiskt går det lätt att programmera om funktionerna om det behövs.

Han berättar vidare att efter installationen av det nya PLC-baserade styrsystemet har även de andra tekniska systemen i tunneln anslutits så att de nu kan styras och övervakas på ett bättre sätt. Det handlar bl.a. om belysning, reservkraft och ett antal larmsignaler för allt från gasdetektorer till dörrar i tunneln.

Nu ska alltså samma sak göras i Tingstadstunneln:

Även här finns ett stort behov av effektivare styrning och bättre övervakning av de tekniska installationerna, säger Bo Löfgren. Därför ersätts den gamla relätekniken med nya PLC-system. Samtidigt får vi möjlighet till en helt ny överblick med det datorbaserade övervakningssystem som kommer att installeras.  

 

Ny plattform för övervakning av tekniska anläggningar

I samband med att styrningen moderniseras med nya Mitsubishi PLC-system, införs även ett överordnat system, s.k. SCADA-system, i form av en dator med programvaran FIX. Till detta system kommer PLC-systemen i både Gnistängstunneln och Tingstadstunneln att anslutas och det ger helt nya möjligheter att få bättre kontroll.

Den här lösningen är väl beprövad inom industriautomation och passar väldigt bra i den här typen av anläggning, säger Johan Höglund på Infracontrol. Eftersom FIX är fabrikatsoberoende och alla typer av styrsystem kan anslutas kommer det här att bli en bra plattform för Vägverket att bygga vidare på.

 

Bild6

Användargränssnitt i det kommande FIX-systemet för tunnelventilationen Gnistängstunneln.

Enkelt användargränssnitt

Även om de nya systemen ger nya tekniska möjligheter så är det ändå att skapa mer användarvänliga funktioner som är det viktiga, säger Johan Höglund:

Vi har en speciell förmåga att åstadkomma enkla och tydliga användargränssnitt. Den beror dels på att vi alltid sätter oss in i vad användarna behöver och hur de jobbar, dels på att vi har en god känsla för grafisk design.

Han säger att arbetet underlättas av att FIX är ett system som är lätt att arbeta med, som gör att man kan fokusera på att bygga bra funktioner istället för att lägga tid på krånglig programmering.

Lämna ett svar