Sundsvall P-Led2

Fotomontage: Focus Electronic

Även Sundsvalls kommun vill förbättra miljö och framkomlighet i stadskärnan och inför därför ett parkeringsledningssystem. Systemet består av 24 skyltar som ska leda bilisterna till fyra större
P-anläggningar i stadens centrum. Därmed blir det enklare och snabbare att parkera och man får ett bättre utnyttjande av de parkeringsmöjligheter som finns. Skyltar och räknesystem ansluts till
Infracontrol Online som styr och övervakar allt via GPRS.

Magnus Elfving på Stadsbyggnadskontorets Gatuavdelning i Sundsvall, berättar om systemet:

– Vi genomförde en offentlig upphandling där Focus Electronic vann upphandlingen av systemet som består av skyltar, räknesystem och den centrala funktion som utgörs av Infracontrols molntjänst. Vi tycker att det är bra, för det är en tjänst som används av många kommuner och är väl beprövad, och den har också fördelen att det är lätt att ansluta fler skyltar och P-anläggningar den dag som vi vill bygga ut systemet.

 

Beprövad lösning

Fler och fler kommuner inför parkeringsledningssystem för att förbättra framkomlighet och miljö. Det är en bra lösning eftersom ett levande centrum både förutsätter och genererar biltrafik, och genom att hjälpa bilisterna att snabbt och enkelt hitta en ledig plats kan man behålla en levande stadskärna och samtidigt minska trafiken.

Även Sundsvalls kommun har valt att satsa på denna lösning och systemet har handlats upp av Focus Electronic. Under hösten har man arbetat med att ta fram skyltar, räknesystem och förbereda installationen på plats.

Driftsättningen planeras till mitten av november och så här långt har allt flutit på som det ska berättar Milos Kovacevic, som är projektledare på Focus Electronic:

Vi har ju levererat ett stort antal system av den här typen nu, så vi har bra koll på vad som ska göras. Skyltar, räknesystem och Infracontrols centrala system är väl beprövade. Vi håller på och installerar på plats i Sundsvall nu och räknar med att vi ska ha systemet på plats och i drift innan julhandeln tar fart.

 

Bild10

Anslutna skyltar och P-anläggningar presenteras med aktuell status på en karta (i detta fall Eskilstuna).

Lätt tillgänglig parkeringsinformation

Jimmy Waern, projektledare på Infracontrol, säger att lösningen som man nu bygger vidare på är väl beprövad, då den används i ungefär 15 städer.
Han berättar kort hur det hela fungerar:

Parkeringsledningssystemet räknar antalet in- och utpasserande bilar i parkerings-anläggningarna med magnetslingor i in- och utfarterna. Informationen samlas in av Infracontrol Online som sedan presenterar antalet lediga platser på de variabla skyltarna ute i trafiken.

Han säger vidare att all information är lätt tillgänglig i Infracontrol Online och därmed enkelt kan hämtas och presenteras på t.ex. kommunens hemsida eller i olika typer av parkerings-appar.
 

Bild11

Infracontrol Online gör det enkelt att hantera P-ledsystemet oavsett var man är

Flexibel och mobil tjänst

En av de största fördelarna med Infracontrol Online är att tjänsten lätt kan anpassas efter varierande behov. Trådlös kommunikation och enkla konfigureringsfunktioner gör det lätt att flytta eller lägga till fler skyltar och fler parkerings-anläggningar när man behöver det. Dessutom är det enkelt att komma åt alla funktioner i systemet:

– Alla användarfunktioner nås via internet eller mobiltelefon, berättar Jimmy Waern. Det gäller dels driftövervakningen som skickar larm till personalen om något inte fungerar som det ska, dels funktionerna för att ställa in parametrar, som t.ex. kalibreringen av antalet upptagna platser i en parkeringsanläggning.

 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar