20150128-untitled4

Översvämningar är ett återkommande problem i området längs Bäveån i centrala Uddevalla. Sedan  december använder man därför Infracontrol Online för att uppmärksamma invånarna när det finns risk för översvämning. Det  gör att man kan hinna förbereda sig för att minska skador, till exempel genom att flytta sin bil från känsliga områden. Tjänsten är kostnadsfri och det enda man behöver göra för att få informationen via SMS är att gå in på kommunens hemsida och registrera sig för en prenumeration.

Susanne Snare, Kundtjänstchef på Uddevalla kommun, säger att översvämningar med snabba förlopp som nu senast under stormen Egon ofta ställer till med onödiga skador eftersom människor inte hinner förbereda sig:

Meddelandetjänsten ger en upplysning om hög nivå i Bäveån, och syftet med den är dels att ge bättre koll i nuläget och att snabbt kunna få ut information när det finns en överhängande risk för översvämning. Informationen är till för att uppmärksamma invånare och företag om att det råder omständigheter som gör att man kan komma att behöva vidta åtgärder för att undvika skador.

 

Screen Shot 2015-09-19 at 17.33.29

Informationen ger möjlighet att vidta åtgärder innan skador uppstår.

 

Färdigt paket gör det snabbt och enkelt

För att göra det snabbt och enkelt att få kontroll över vattennivåer har Infracontrol tagit fram ett färdigt paket som består av en nivågivare samt en mätenhet och ett GPRS-modem monterat i ett rostfritt skåp för installation på t.ex. en brygga eller vid en viadukt. När matningsspänningen slås på ansluter mätstationen sig automatiskt till Infracontrol Online och all konfigurering av dess funktioner görs via GPRS.

Med den här typen av enkel utrustning som ansluts till vår molntjänst får man en väldigt robust och tillförlitlig funktion, säger Mattias Ström som är utvecklingschef på Infracontrol.

Mätstationerna levererar mätdata kontinuerligt till Infracontrol Online som utifrån fastställda parametrar och meddelandemallar skapar och skickar ut varningsmeddelanden till de som registrerat sig för prenumeration.

Det är en stor fördel att vi kan nå ut med viktig information på det här enkla och snabba sättet, säger Susanne Snare på Uddevalla kommun.

 

Värdefullt beslutsunderlag

Informationen från de mätstationer som ansluts till tjänsten loggas kontinuerligt och ger värdefull information om hur vattennivåerna varierar över tid och i olika situationer. Genom att komplettera med mätstationer för t.ex. vind eller nederbörd, eller väderprognoser, är det möjligt att få ännu bättre underlag och göra en grundligare analys. Det kan ge beslutsunderlag för åtgärder som förebygger översvämningar, eller i alla fall minskar skadorna av dem.

Picture1

Infracontrol Online samlar in information om nivåer och skickar ut varnings-meddelanden via SMS eller e-post.

Problem kan upptäckas i tid

Genom att Infracontrol Online har stöd för att hantera felanmälningar och driftövervakning av teknisk utrustning kan man upptäcka problem som annars skulle kunnat förvärra skador vid översvämningar eller, om de åtgärdas i tid, skulle kunna förhindra dem att inträffa helt.

Infracontrol Online är en molntjänst som ger full kontroll över samhällets infrastruktur, säger Jonas Bratt. Det handlar dels om att ta emot och hantera felanmälningar från allmänheten, dels om att övervaka teknisk utrustning så att man kan lita på att den verkligen fungerar som den ska.

Han säger att i detta sammanhang är det extra viktigt att man får information om igensatta brunnar eller trasiga pumpar i tid så att det kan åtgärdas innan det är för sent.

 

Ladda hem PDF

Lämna ett svar