Picture17

Foto: Johan Höglund

Göteborg växer och trafikmängden på stadens trafikleder ökar. Därför görs olika satsningar för att se till att trafiken kan flyta lugnt och säkert. En viktig del i detta är olika lösningar för att ge snabb och bra trafikinformation. Lagom till friidrotts-VM har man nu försett infartslederna med variabla meddelande-skyltar, VMS. Skyltarna styrs från Vägverket och det är Infracontrol som byggt systemet som ska användas för att snabbt och enkelt kunna informera trafikanterna om trafikstörningar.

Charlotta Ericsson på Infracontrol har varit med och byggt den nya lösningen:

Det är fantastiskt roligt att få vara med om detta. Systemet som vi tagit fram bygger på samma lösning som vi använt för bland annat tunnlarna här i Göteborg, men den här tillämpningen för trafikinformation är helt ny. Det som är lite speciellt är att det handlar om en ny typ av styrning och övervakning, med ny teknik och ny typ av kommunikation, men framför allt att vi skapat enkla och lättförståeliga funktioner för trafikinformatörerna.

 

Fabrikatsoberoende lösning

De nya variabla meddelandeskyltarna ska styras från Vägverkets trafikinformationscentral, TIC, och det är Infracontrol som byggt systemet som ska hjälpa informatörerna att hantera trafikinformationen.

Vi har kompletterat Vägverkets system, som vi tidigare byggt för tunnlarna här i Göteborg, med funktioner för att även styra variabla meddelandeskyltar, berättar Johan Höglund som är VD på Infracontrol. En stor fördel med vår lösning är att den är fabrikatsoberoende och därför kan användas för alla typer av skyltar.

Vägverket har installerat två olika typer av skyltar som bygger på lite olika teknik. Detta för att kunna utvärdera funktion, driftsäkerhet och teknik inför kommande utbyggnader.

Tre av skyltarna levereras av Focus Neon och tre av skyltarna kommer från den engelska leverantören EEV, säger Charlotta Ericsson som är systemutvecklare på Infracontrol. Skyltarna bygger på helt olika teknik, men ska ge samma typ av information och styrs på samma sätt av informatörerna på TIC.

Hon berättar att Focus skyltar är byggda med LED-teknik (alltså lysdioder) och styrs med en pixelmatris. EEV:s skyltar är byggda med fasta separata teckenpositioner som förses med ljus via fiberoptik från lampor som sitter inne i skylten.
 

Picture16

Översiktskartan med de 6 skyltarna.

Användarvänligt

Charlotta berättar att lösningen ger stora möjligheter att skapa tydliga och intuitiva användarfunktioner:

Trafikinformatörerna måste ha tillgång till ett snabbt, enkelt och säkert stödsystem. Därför är det viktigt att bygga det hela i en bra grundmiljö, men det viktigaste är förstås vår förmåga att alltid skapa ett fungerande samspel mellan människa och teknik.

 

Picture15

Användargränssnitt där operatören har full kontroll på skyltarnas funktion

Flexibelt

Systemet är baserat på programvaran FIX, alltså samma grundlösning som använts i bl.a. Gnistängstunneln och Tingstadstunneln. Johan Höglund berättar om fördelarna:

Man får hög driftsäkerhetoch flexibilitet när det gäller att ansluta olika typer av tekniska system. I detta fall handlar det till exempel om att kunna ansluta fler skyltar av olika typer och fabrikat i framtiden och att kunna lägga till helt nya stödfunktioner.

 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar