641179

Infracontrol vann igår det prestigefyllda priset Guldmobilen i kategorin “Internet of things – Platform of the year”. Priset delades ut vid den årliga Mobilgalan i Stockholm, www.mobilgalan.se

Det här är fantastiskt roligt, säger Per Andersson, produktchef. Det är ett värdefullt erkännande av vår viktiga mission: Att göra städer smartare och därmed förenkla vardagen för oss alla.

De övriga nominerade i kategorin var Ngenic, Springworks och Yanzi Networks, och juryns motivering löd: “Infracontrol – This is intelligent infrastructure, reborn – making everyday city life simpler and smarter for the many.”

Fler än 100 kommuner i Sverige och Portugal använder idag Infracontrol Online för att förbättra och kvalitetssäkra sin service till invånare, företag och besökare.

Vi är väldigt stolta över denna utmärkelse, säger Jenny Gustavsson, Marknadschef. Vi ser varje dag vilken stor nytta vår molntjänst gör, och hoppas att detta kan göra att ännu fler kommuner upptäcker denna enkla möjlighet att förbättra servicen till sina medborgare.

Infracontrol Online ger de anslutna kunderna tillgång till bland annat följande:

  • Rapportering och mottagning av felanmälningar och synpunkter
  • Insamling av driftlarm från tekniska installationer
  • Hantering av ärenden, distribution av dessa till utförare och bevakning av åtgärder
  • Distribution av störningsinformation till invånare och företag
  • Smartare styrning av t.ex. gatubelysning och informationsskyltar
  • Enkla funktioner för uppföljning och analys

Infracontrol Online skapar dessutom en värdefull kunskap om infrastrukturens funktion och dess underhållsbehov som kan ligga till grund för planering och genomförande av olika åtgärder.

Molntjänsten etablerades 2003 och har varit i oavbruten drift sedan dess. Den är byggd på en öppen plattform som ger god skalbarhet och bra integrationsmöjligheter med andra system.

Detta pris, precis som Tillväxtpriset vi tilldelades 2013, ger oss alla en välförtjänt klapp på axeln och energi att fortsätta med vår mission, säger Johan Höglund, VD. Vi kämpar för att göra samhällets infrastruktur lite smartare, och jag hoppas att vinsten av Guldmobilen sätter ett extra strålkastarljus på detta viktiga område.

Infracontrol är medlem i Swedish M2M Service Enablers – en sammanslutning av svenska företag som är aktiva inom M2M – Machine-to-Machine.

Lämna ett svar