olidebron

Foto: Ninni Erixal

Nu har Trollhättan fått ännu en öppningsbar bro över kanalen. Den nya bron heter Olidebron och öppnades för trafik den 8 oktober. Bron förenklar vardagen för fotgängare och cyklister som ska ta sig mellan områdena Olidan och Innovatum. Bron manövreras från Sjöfartsverkets kanalcentral vid sluss 3 i Trollhättan, där Infracontrol har integrerat brons funktioner i det befintliga manöversystemet.

Olidebron har till syfte att öka tillgängligheten inom områdena Olidan och Innovatum. Den skapar en snabb och enkel förbindelse mellan de två områdena, vilket underlättar för såväl de som bor och arbetar där som för de många turister som besöker området. Bron invigdes egentligen redan den 4 september i samband med Slussdagen, men togs i fullt bruk för fotgängare och cyklister den 8 oktober under arrangemanget ”Brofästen”. Bron har beställts av Trollhättans Stad och NCC har varit huvudentreprenör. Sting har konstruerat hela bron samt stått för programmering av brons lokala styrsystem.

– Det är roligt att ha fått vara med om ännu ett intressant broprojekt, säger Ninni Erixal som varit Infracontrols projektledare. Det här är den 10:e bron som ansluts till kanalcentralen i Trollhättan, och tillsammans med alla slussar är det nu totalt 16 anläggningar som manövreras därifrån.

 

Ny bro som förenklar vardagen

Under sommaren och hösten har ett intensivt arbete pågått med att sätta den nya Olidebron på plats i Trollhättan. Beställare är Trollhättans Stad men bron manövreras och övervakas från Sjöfartsverkets kanalcentral vid sluss 3 i Trollhättan. Bron invigdes egentligen redan den 4 september i samband med Slussdagen, men togs i fullt bruk för fotgängare och cyklister den 8 oktober under ”Brofästen”.

– Även om det är en relativt liten bro så innehåller den många viktiga funktioner, berättar Ninni Erixal som är Infracontrols specialist på styrning och övervakning av broar och slussar. Förutom de två broklaffarna styrs och övervakas bland annat låsreglar, bommar samt väg- och sjötrafiksignaler för att ge en säker manövrering.

Infracontrol har levererat det överordnade systemet där användarfunktionerna för fjärrmanövreringen finns. Ninni Erixal har arbetat med denna typ av system sedan Infracontrols allra första broprojekt, Göta Älvbron i Göteborg som fick sitt datorbaserade övervakningssystem redan 1994:

– Olidebrons övervakningssystem är baserat på SCADA-systemet iFIX, vilket är det överordnade system som Sjöfartsverket använder för alla de anläggningar som är anslutna till kanalcentralen. Det har varit ett intensivt projekt, framför allt vad gäller driftsättning och testning, vilket har resulterat i att bron sedan den 8 oktober kan manövreras på ett säkert och enkelt sätt från kanalcentralen.

 

anv

Användargränssnittet är baserat på en standard som togs fram av Sjöfartsverket och Infracontrol 1998.


 

Enkla funktioner ger hög säkerhet

För att kunna garantera en säker manövrering av kanalens funktioner är det viktigt att man har tillgång till enkla och överskådliga användarfunktioner, säger Ninni Erixal:

– Vi tog tillsammans med Sjöfartsverket fram en standard för detta 1998, när manöver-systemet för Klaffbron i Trollhättan moderniserades. Det har fungerat mycket bra och ligger sedan dess till grund för alla nya funktioner som tas fram.

Hon säger vidare att användarvänlighet är en absolut förutsättning när antalet objekt som manövreras från Kanalcentralen ökar.
 

Lång erfarenhet

Tillsammans med den nya Olidebron är det nu 16 objekt i form av broar och slussar som styrs och övervakas från Sjöfartsverkets kanalcentral.

– Det är väldigt roligt att få delta i den här typen av projekt, säger Johan Höglund, VD på Infracontrol. Vi byggde det första brosystemet redan 1994 på Göta Älvbron, och sedan dess har vi genomfört ett stort antal projekt. Det har gett oss en unik erfarenhet som vi gärna bidrar med för att förenkla för bropersonalen och effektivisera fjärrmanövrering från även den här typen av trafikledningscentral.

Ladda hem PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment