Bohusbron är en dubbelklaffbro över Nordre älv i Västra Götaland, strax söder om Kungälv vid Bohus fästning.

Just nu pågår ett omfattande arbete med utbyte av Bohusbrons styr- och övervakningssystem för att framtidssäkra en fortsatt säker fjärrmanövrering. Projektet omfattar nya PLC- och SCADA-system samt nya system för ljud och TV-övervakning. BUS AB är huvudentreprenör och Infracontrol levererar SCADA-systemet där alla användarfunktioner för fjärrmanövrering finns. Arbetet beräknas vara klart till våren och förutom Bohusbron omfattar entreprenaden även utbyte av fjärrmanövrerings- och styrsystem för Jordfallsbron och Lilla Edetbron under 2021.

Det är Trafikverket som står för reinvesteringen på de tre broarna, med Bro Underhåll & Service BUS AB som huvud- entreprenör. Kent-Arne Svensson, projektledare på BUS, berättar kort om utmaningarna:

– En öppningsbar bro är en ganska komplicerad anläggning med många invecklade funktioner, och när man som i detta fall ska byta ut befintliga system på flera broar kräver det en hel del kunskap och erfarenhet. Denna typ av projekt är en del av vår kärnverksamhet och något vi känner oss trygga med trots dess tekniska komplexitet och bitvis mycket tidspressade tidplan. Vi är också glada att vi har med Infracontrol i projektet som levererar nya SCADA-system och användarfunktioner till de tre broarna.

Omfattande arbete med många system

Bohusbron över Nordre älv, strax söder om Kungälv är en dubbelklaffbro som passeras av ca 9 000 fordon per dygn. Bron är totalt 122 m lång med en längsta spännvidd om 42 m, varav klaffarna tillsammans utgör 24 m. Den segelfria höjden vid stängd bro är 5,2 m. Bron manövreras normalt av Sjöfartsverkets personal i Kanalcentralen Trollhättan men kan även manövreras lokalt. Nu installeras nya system för fortsatt säker manövrering:

– Det är helt nya PLC-och SCADA-system inklusive en del nya funktioner, men också system för ljudkommunikation och TV-övervakning, berättar Kent-Arne Svensson på BUS AB. Förutom själva bromaskineriet hanterar systemen även funktioner som bommar, trafik- och sjösignaler. Dessutom innehåller projektet en hel del arbete med nytt elsystem och vissa mekaniska anpassningar. Den del som omfattar Bohusbron ska vara klar under våren 2021.

Bron övervakas och fjärrmanövreras både lokalt och via datorbaserade användargränssnitt från flera platser.

Nytt SCADA-system med viktiga användarfunktioner

Infracontrol levererar det överordnade SCADA-systemet där alla användarfunktioner för fjärrmanövreringen finns.
Ninni Erixal är projektchef på Infracontrol, och är med sin långa erfarenhet specialist på system för broar och slussar:

– Vi är glada över att få vara med i projektet och för det goda samarbetet med BUS. Vår del i projektet är att  byta ut det befintliga SCADA-systemet till ett helt nytt system. Samtidigt genomför vi anpassningar av användar-funktionerna för att de ska harmoniseras med Trafikverkets riktlinjer. Bohusbron är först ut, sedan ska vi genomföra motsvarande uppgraderingar på Jordfallsbron och Lilla Edetbron under nästa år.

Hon säger att det är mycket att tänka på eftersom en öppningsbar bro innehåller många olika funktioner och system, samtidigt som enkla och överskådliga användarfunktioner är en förutsättning för att kunna garantera en säker och användarvänlig manövrering av brons funktioner.

Foto: Wikimedia Commons / Alicia Fagerving

Lång erfarenhet

Infracontrol har utvecklat och levererat system för fjärrmanövrering av broar sedan 1994. Idag är det 16 objekt i form av broar och slussar som har försetts med fjärrmanövreringssystem.

– Det är väldigt roligt att få delta i den här typen av projekt, säger Johan Höglund, VD på Infracontrol. Vi byggde det första brosystemet redan 1994 på Göta Älvbron, och sedan dess har vi genomfört ett stort antal projekt. Det har gett oss en unik erfarenhet som vi gärna bidrar med för att förenkla för bropersonalen och skapa förutsättningar för en säker och effektiv fjärrmanövrering.

Visa artikel som PDF

Lämna ett svar