Foto: Adobe Stock

Övervakningssystemet för signalsäkerhetsanläggningarna i Göteborgs spårvägsnät är nu inne på sitt 25:e år av oavbruten drift. Systemet används dygnet runt av trafikledarna på TLI, Göteborgs Trafiklednings- och informationsenhet, för att fjärrstyra och övervaka växlar och signaler så att spårvagnstrafiken kan flyta på smidigt och säkert. Systemlösningen som togs fram av Infracontrol har under åren genomgått några uppgraderingar men är i stort sett fortfarande densamma. Nu genomförs ännu en modernisering genom att serverhårdvaran ersätts med s.k. virtuella servrar, för fortsatt säker drift.

Mimmi Mickelsen, som är planeringsledare för spårsäkerhet på Göteborgs Stad Trafikkontoret, ansvarar för att systemet hålls igång och gör nytta:

Systemet har fungerat utan problem i alla år och varit till stor nytta för trafikledarna, säger Mimmi Mickelsen. Nu gör vi ännu en uppdatering av systemet genom att virtualisera servrarna. På det sättet säkrar vi fortsatt drift av detta viktiga stödsystem för lång tid framåt.

Lång och trogen tjänst

I Göteborgs spårvägsnät finns ett antal s.k. signalsäkerhetsanläggningar. Det är spårvägsanläggningar där trafiken regleras med signaler och har extra höga krav på säkerhet. Infracontrol utvecklade systemet för styrning och övervakning av denna typ av kritiska anläggningar på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg redan 1996.

Systemet används sedan dess dygnet runt av TLI, Göteborgs Trafiklednings- och informationsenhet, för fjärrstyrning och övervakning av signaler, växlar, växelvärme och andra kringliggande funktioner. Nu är systemet inne på sitt 25:e år av trogen tjänst och det är dags att ytterligare säkra den fortsatta driften. Johanna Einarsson, som är projektledare på Infracontrol, har varit med från början och berättar:

Vi har levererat system till 12 sådana här anläggningar i staden under åren. Systemen har genomgått ett antal uppgraderingar och nu genomför vi ytterligare en modernisering som innebär att servrarna som finns i varje anläggning virtualiseras. Det betyder att datorhårdvaran ersätts av motsvarande serverfunktion i Trafikkontorets centrala miljö, vilket ger fördelar bl.a. vad gäller drift och förvaltning.

Användarvänliga bilder och en smart loggningsfunktion

En av de viktigaste funktionerna är att i tid upptäcka risker för störningar och att ge trafikledarna ett tillförlitligt beslutsstöd. All information presenteras därför i tydliga och lättanvända översiktsbilder, så att all viktig information når trafikledarna som därmed enkelt kan vidta de åtgärder som krävs. Systemet innehåller också en smart funktion som loggar alla signalförändringar i anläggningarna med mycket hög upplösning:

Med den här loggningsfunktionen får man full kontroll över alla händelseförlopp i anläggningarna, berättar Johanna Einarsson. Den loggade informationen presenteras i form av diagram eller med en uppspelningsfunktion och är ett bra stöd vid utredningar efter trafikstörningar.

Hon säger att det är de användarvänliga funktionerna, i kombination med den flexibla SCADA- och PLC-baserade lösningen, som gjort att systemet kunnat leva så länge.

Gamlestaden är en av de senare signalsäkerhetsanläggningar som styrs och övervakas av systemet.

Visa artikel som PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment