Foto: Kjetil Ree

Sporveien Oslo har tecknat ett nytt ramavtal med Infracontrol avseende service, felavhjälpning och specialiststöd. Avtalet är på 2 + 2 år och omfattar arbete med system för styrning och övervakning av växlar och signaler inom stadens spårvägsnät. Infracontrol levererade den första lösningen till Oslo redan 1999 och lösningen har därefter använts för att modernisera ett stort antal växelstyrningar i staden.

Johan Höglund, VD för Infracontrol, är glad över att det långa samarbetet nu fortsätter:

– Det var länge sedan jag åkte till Oslo första gången och presenterade den lösning som vi då hade installerat i Göteborg. Tillsammans med Göteborgs Spårvägar genomförde vi därefter ett stort antal projekt som handlade om att förse signal- och växelanläggningarna med PLC-system samt ansluta dessa till ett överordnat SCADA-system. Vi är väldigt glada över att det långa och goda samarbetet nu kan fortsätta under många år framöver.

Beprövad lösning

Sporveien Oslo är Norges största leverantör av kollektivtrafik-transporter mätt i antal resor. I dotterbolagen Sporveien Trikken, Sporveien T-banen och Unibuss genomfördes under 2016 mer än 250 miljoner enkelresor. Koncernen har ca 3 600 anställda och omsätter ca 4.5 miljarder NOK/år. Sporveien äger, förvaltar, driver, bygger ut och underhåller infrastruktur för tunnelbana och spårväg och förvaltar ett stort antal byggnader.

Nu har ett ramavtal med Infracontrol tecknats för att säkerställa tillgång till nödvändig kompetens för att upprätthålla driftsäkerheten och utveckla systemen vidare.

– Systemen som infördes för snart 20 år sedan har både byggts ut och uppgraderats några gånger förstås, säger Björn Johansson som är projektledare på Infracontrol. Lösningen är baserad på industriella PLC-system och finns numera i ungefär 36 av totalt ca 100 växlar i Oslos spårvägsnät. Vi har mycket kunskap om systemen och hur de kan fortsätta bidra till en säker och tillförlitlig spårvägstrafik.

Han berättar vidare att möjligheterna till fjärrövervakning förbättrats i samband med tidigare uppgraderingar:

– En av de viktigaste funktionerna i PLC-systemen är vår loggningsfunktion. Den gör att man får full kontroll över alla händelseförlopp i anläggningarna, säger Björn Johansson. Genom att koppla upp anläggningarna till ett centralt system kan man lättare komma åt loggfiler och därmed snabbare analysera driftstörningar.

Det nya ramavtalet gäller till augusti 2019 med option på ytterligare två år och utgör en grund för beställning av kommande arbete och specialiststöd för styr- och övervakningssystemen.

Ladda ner som PDF

Lämna ett svar