Foto: Trafikverket / Kasper Dudzik

Efter fem års byggande har nu Gullbergstunneln i Göteborg öppnats helt för trafik. Tunneln frigör ytor för nya byggnader och promenadstråk och är en viktig förutsättning för att staden ska kunna växa, samtidigt som trafiksäkerheten förbättras och bullret minskar. Tunneln är även en förutsättning för anslutningar till den nya Hisingsbron och Marieholmsförbindelsen. Infracontrol har bidragit med specialistkompetens inom trafikstyrning till Tyréns som stått för projektering och byggledning av hela tunnelprojektet.

Simon Hulander, som är projektledare på Trafikverket, säger i ett pressmeddelande från Trafikverket:

– Det känns väldigt roligt att Gullbergstunneln nu öppnar upp helt för trafik. Tunneln bidrar till en ökad trafiksäkerhet, då en nedsänkning av E45 separerar vägen från lokaltrafiken och flera nya passager skapas för gång- och cykeltrafik. Därutöver förväntas bullersituationen i området förbättras i och med att trafiken sänks ned. På sikt kommer också tunneln att bidra till en ny stadsbebyggelse genom att ytorna ovanpå tunneln bebyggs, säger Projektledare Simon Hulander, Trafikverket.

Läs Trafikverkets pressmeddelande i sin helhet här

Omfattande uppdrag för Tyréns

Gullbergstunneln är en cirka 400 meter lång tunnel på E45 längs med Göta Älv i Göteborg. Tunneln har konstruerats genom att sänka ner vägen 6 meter under marknivån längs en sträcka på ca 800 meter mellan Stadstjänaregatan och Falutorget, och därefter täcka över hälften och skapa själva tunneln. Genom att vägen nu går under mark försvinner den barriär som tidigare separerat staden från vattnet. Kostnaden för projektet har uppgått till ca 2 miljarder kronor och samfinansierades mellan Göteborgs Stad och Trafikverket, där Göteborgs Stad stod för huvuddelen av kostnaden. Norrgående tunnelröret öppnades i december 2019 och hela tunneln öppnades alltså för trafik i slutet av mars i år.

Tyréns har stått för projektering samt byggplatsuppföljning för hela projektet inklusive tunneln. Ylva Bäckman som är uppdragsansvarig för uppdraget på Tyréns i Göteborg berättar:

– Vårt uppdrag har omfattat projektering av vägplan och förfrågningsunderlag för en totalentreprenad för sänkning av E45:an, bygget av den nya Gullbergtstunneln samt en ombyggnad av E45:an genom Gullbergsmotet för att anpassa antal körfält till nya Marieholmsförbindelsen i öster. Uppdraget har varit otroligt spännande och har innefattat alla kompetenser alltifrån Installation, grundläggning, konstruktion, vägutformning till miljö och gestaltning och mycket mer.

Gullbergstunneln innebär att ytor frigörs och Göteborgs stad planerar byggnation av fastigheter med tillhörande lokalgator och promenadstråk ovanpå tunneltaket. Tunneln blir en viktig förutsättning för staden att kunna växa.

– Projektet har varit särskilt utmanande med hänsyn till alla pågående projekt som pågått i nära anslutning till projektet som utbyggnaden av VGR, Platinan, nya Hisingsbron, Västlänken och planering av kommande bebyggelse ovanpå tunneln, säger Ylva Bäckman. Det har krävt mycket samordning och en hel del anpassningar i projektet.

Foto: Trafikverket / Kasper Dudzik

Specialistkompetens inom trafikstyrning

Infracontrol har bidragit i projektet med kompetens inom trafikstyrning.

– Det är väldigt roligt att vi är med i Tyréns starka team i det här projektet, berättar Björn Johansson som är Infracontrols specialist inom detta område. Jag har varit teknikansvarig för det som handlar om trafikstyrning och har medverkat i framtagning av förfrågningsunderlag och som byggplatsuppföljare för tunnelns trafikutrustningar.

Han berättar att detta har omfattat allt från tunnelns överordnade manöversystem till dess trafikutrustningar som till exempel detektorer, kameror, körfältsignaler, variabla meddelandeskyltar och bommar.

Infracontrol har lång erfarenhet av hur styr- och övervakningssystem kan bidra till ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan, säger Johan Höglund, VD:

– Vi har tidigare varit med och infört trafik-styrningssystem i bl.a. Gnistängstunneln, Tingstadstunneln och Götatunneln och det har gett oss en unik erfarenhet som vi gärna bidrar med. Med väl konstruerade och genomtänkta system skapas förutsättningar för ett säkrare och mer effektivt trafikflöde.

Visa artikel som PDF

Lämna ett svar