Flygfoto Uddevallabron med Byfjorden och Uddevalla i bakgrunden

Foto: Mikael Reinhardt

Uddevalla inledde arbetet med att införa Infracontrol Online på kommunens tekniska förvaltning i september 2012. Efter en snabb och enkel uppstart har man nu använt tjänsten i drygt 3 månader. Resultatet är bättre kontroll över vad som händer i kommunen, vilket gör att man kan ge bättre information och service till medborgarna. Samtidigt har man fått bättre möjligheter att följa upp och planera drift- och underhållsarbetet. Man uppskattar att tjänsten är så enkel att använda och att det just är en tjänst, så att man slipper äga och förvalta ett eget IT-system för detta.

Patrik Petré, som är Teknisk Chef i Uddevalla kommun berättar om vilken nytta tjänsten gör:

– Genom att vi samlar all information på ett ställe får vi kontroll över vad som händer och kan ge bättre information och därmed förbättra servicen. Tidigare gick det åt mycket tid för att vidarebefordra information, samtidigt som det var svårt att följa upp åtgärderna. Nu har vi en helhetsbild. Statistiken i systemet kan vi använda för planering och förbyggande arbete. 

 

Enkelt att använda och lätt att förstå

Fler och fler kommuner väljer att ansluta sig till Infracontrol Online för att få bättre kontroll över sin infrastruktur. Anledningen är att tjänsten på ett unikt sätt erbjuder en samlad och enkel ärendehantering för felanmälningar, synpunkter, tekniska driftlarm och viktiga mätvärden. Uddevalla är alltså en av de kommuner som använder sig av tjänsten.

– Vi har valt Infracontrol Online eftersom vi ville ha ett system som är enkelt att använda och lätt att förstå, säger Patrik Petré som är Teknisk Chef i Uddevalla kommun. Att det dessutom är webbaserat är en fördel eftersom vi inte behöver äga och driva det själva och det behöver inte installeras på allas datorer. Infracontrol Online passar vår verksamhet väldigt bra.

Patrik Petré berättar att tjänsten är ett arbetsverktyg för kundtjänst på kommunens Tekniska förvaltning, som även innefattar gata och park, fastigheter, mark och exploatering och serviceavdelning. Synpunkter och felanmälningar samlas in och blir till ärenden som distribueras till rätt person, både inom kommunen och till inhyrda entreprenörer.
 

Bättre dialog med medborgarna

Huvudsyftet med att använda sig av Infracontrol Online är att få bättre överblick och kontroll över vad som händer i kommunen. Det gör att man kan ge bättre information och därmed också förbättra servicen till medborgarna. Patrik Petré säger att en bra kommunikation därför är mycket viktig:

Det ska vara enkelt för medborgarna att kunna lämna in en felanmälan, och webformuläret på vår hemsida underlättar för alla. Vi kommer dessutom att börja använda den mobila appen vilket gör att det kommer att bli ytterligare ett sätt att göra felanmälan på. Det ger oss en bättre dialog med våra medborgare.

 

Bild1

Översikter i form av en satellitbilder är ett sätt att få bättre överblick med Infracontrol Online .


 

Infracontrol Online Community

Jenny Gustavsson, som är marknadschef på Infracontrol, säger att en stor fördel för de som är anslutna till Infracontrol Online är att man samtidigt är medlem i Infracontrol Online Community:

Ju fler som är med, desto fler är det som bidrar med goda idéer och nyttiga erfarenheter. Den stora styrkan med det här konceptet är att alla delar med sig av sin kunskap och därmed hjälps åt att fylla tjänsten med fler och bättre funktioner.

Infracontrol Online uppgraderas med nya smarta funktioner och förbättringar ungefär fyra gånger per år, vilket alla får del av helt automatiskt.
 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar