20140825-untitled35

Foto: MSB Bildbank

Översvämningar är ett ovälkommet och tyvärr ofta återkommande problem i vår infrastruktur. Vi har gjort det möjligt att snabbt och enkelt få information om vattennivåer och kunna skicka ut varningar vid översvämningar.  Med enkla mätstationer som ansluts till Infracontrol Online bevakas nivåerna kontinuerligt och varningsmeddelanden kan skickas ut till ansvariga. Genom en funktion för prenumeration på störningsmeddelanden finns även möjlighet för fastighetsägare och allmänhet att snabbt och enkelt ta del av varningarna.

Jenny Gustavsson, marknadschef på Infracontrol, säger att överraskande översvämningar med snabba förlopp inte bara är svåra att förutse utan att de även ställer till med stora och framför allt onödiga skador.

Syftet med den här lösningen är att ge bättre koll i nuläget och att snabbt kunna få ut information när det verkligen gäller. Då kan man förhoppningsvis få en chans att vidta åtgärder, t.ex. stänga av vägar, flytta på bilar eller tömma källare på värdefulla saker.

 

Färdigt paket gör det snabbt och enkelt

För att göra det snabbt och enkelt att få kontroll över vattennivåer har Infracontrol tagit fram ett färdigt paket som består av en nivågivare samt en mätenhet och ett GPRS-modem monterat i ett rostfritt skåp för installation på t.ex. en brygga eller vid en viadukt. När matningsspänningen slås på ansluter mätstationen sig automatiskt till Infracontrol Online och all konfigurering av dess funktioner görs via GPRS.  Mattias Ström, utvecklingschef, säger att det är just enkelheten som är finessen med den här lösningen:

Med den här typen av enkel utrustning och med anslutningen till vår molntjänst får man en väldigt robust och tillförlitlig funktion som kräver lite underhåll. Kostnaden blir lägre än för mer avancerade mätsystem och man kan då förhoppningsvis mäta på fler platser istället. Om man vill kan man även komplettera med givare för t.ex. nederbörd och vind.

Mätstationerna levererar mätdata kontinuerligt till Infracontrol Online som presenterar informationen, och utifrån fastställda parametrar kan fördefinierade varningsmeddelanden skapas automatiskt.

I första hand ska ju de här varningarna gå till de som är driftansvariga inom t.ex. en kommun, men det är också möjligt att låta fastighetsägare, företag och invånare att prenumerera på varningsmeddelanden, säger Mattias Ström. Den funktionen är lämplig när man verifierat att en översvämning verkligen kommer.

 

Värdefullt beslutsunderlag

Informationen från mätstationerna loggas kontinuerligt i Infracontrol Online och ger värdefull information om hur vatten-nivåerna varierar över tid och i olika situationer. Genom att komplettera med givare för t.ex. flöden i vattendrag, nederbörd, vind etc. kan man få ännu bättre underlag för en grundligare analys. Det kan utgöra beslutsunderlag för åtgärder som förebygger översvämningar, eller i alla fall minskar skadorna av dem.
 
Screen Shot 2015-09-22 at 09.22.42

Problem kan upptäckas i tid

Genom att Infracontrol Online även kan hantera felanmälningar och användas för driftövervakning av teknisk utrustning kan man upptäcka problem som annars skulle kunnat förvärra skador vid översvämningar eller, om de åtgärdas i tid, skulle kunna förhindra dem att inträffa helt.

Infracontrol Online är en molntjänst som ger full kontroll över samhällets infrastruktur, säger Jenny Gustavsson. Det handlar dels om att ta emot och hantera felanmälningar som kommer från allmänheten, dels om att övervaka teknisk utrustning så att man kan lita på att den verkligen fungerar som den ska.

I detta sammanhang är det givetvis väldigt viktigt att man får information om igensatta brunnar eller trasiga pumpar i tid så att detta kan åtgärdas innan det är för sent. Men det är också väldigt viktigt att ta hand om felanmälningar från allmänheten och ha full koll på eventuella tekniska störningar i en pågående krissituation.
 
Ladda hem PDF

 

Lämna ett svar