20150915-untitled3

Foto: Thomas Lovén.

Osby är en av de drygt 70 svenska kommuner som använder Infracontrol Online för att förenkla och förbättra sin verksamhet. Tjänsten gör det enkelt för invånare och företag att komma i kontakt med kommunen och lämna felanmälningar och synpunkter, som sedan ser till att dessa snabbt förmedlas till de som ska åtgärda dem. Bevakningen av åtgärderna och återkopplingen till de som anmält felen kvalitetssäkrar hanteringen och gör att man kan ge en ännu bättre service till medborgarna.

Varje dag gör kommunens anställda sitt bästa för att leverera en så bra service som möjligt till medborgarna, men ibland uppkommer fel som måste åtgärdas. Från och med den 25 juni blev det möjligt även för invånarna i Osby kommun att anmäla fel och lämna synpunkter via Infracontrols mobilapp.

Det är vår förhoppning att vi, genom dessa nya tjänster, gör det enklare för våra medborgare att anmäla fel och brister. Med detta underlag kan vi lägga mer tid på att effektivt fixa problemen, istället för att stora resurser går till att leta brister, säger Pia Lindvall Bengtsson, kommunchef i Osby kommun.

 

Information från medborgarna bidrar till bättre service

Infracontrol Online ger kommuner bättre kontroll över samhällets infrastruktur så att man kan kvalitetssäkra drift och underhåll på ett enkelt sätt. En del i detta är att ge medborgarna möjlighet att lämna synpunkter och anmäla fel på ett enkelt sätt. Det gör att kommunen får värdefull information om sådant som inte fungerar som det ska.

Anna Lyhagen, verksamhetsområdeschef för Samhällsbyggnad på Osby kommun, säger att det är viktigt att ständigt förbättra tillgänglighet och service och att Infracontrol Online är ett bra verktyg i det arbetet:

Det ska vara lätt att få kontakt med kommunen alla tider på dygnet och alla dagar i veckan. Om du till exempel upptäcker att cykelvägen är ojämn på väg från dagishämtning är det bekvämare att klicka in det direkt i din mobil, än att vänta till kontorstid dagen efter. Dessutom får du också återkoppling direkt i din mobil med vad som händer sen.

 

Screen Shot 2015-09-16 at 16.54.58

Infracontrol Online tar emot och håller koll på aktuella felanmälningar och tekniska driftfel. Mobilappen underlättar åtgärdande och rapportering direkt på plats.


 

Förenklar inom alla förvaltningar

I ett första skede kommer Infracontrol Online att användas inom kommunens tekniska förvaltning, som omfattar alla offentliga miljöer såsom gator, parker och trafik.

Infracontrol Online är främst framtagen för att hjälpa offentliga anläggningsägare som kommuner, att förenkla och effektivisera sin tekniska förvaltning, säger Jenny Gustavsson som är marknadschef på Infracontrol. Men det kommer vara enkelt att i nästa skede när man väljer att använda tjänsten även inom andra förvaltningar.

Hon säger att många kommuner väljer Infracontrols molntjänst just för att den är så flexibel och lätt att anpassa till olika behov. En av de unika fördelarna med tjänsten är att man kan ansluta driftlarm från tekniska installationer. Det gör att man kan upptäcka fel i tid, innan de hinner ställa till med störningar för invånare och företag.
 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar