20140603-untitled24

Fler och fler väljer att bo i tätbebyggda områden, något som ställer höga krav på den infrastruktur som vi alla är beroende av för transporter, arbete, omsorg och fritid. Det installeras mängder av teknik i dagens samhälle, vars syfte är att underlätta vår vardag. Men det är komplicerat att ta hand om alla dessa funktioner, så resultatet kan ibland bli det motsatta. Därför finns ett stort behov av en universell tjänst som Infracontrol Online som kan övervaka alla typer av tekniska system och dessutom ta emot synpunkter från invånarna.

Jenny Gustavsson, Marknadschef för Infracontrol, säger att Internet of Everything inte är något nytt för företaget, det är något man alltid arbetat med även om många nu använder detta nya begrepp:

Ur vårt företagsperspektiv så har de som ansvarar för samhällets infrastruktur nu insett möjligheterna i de nya tekniska lösningarna inom kommunikation och IT. Dessutom ser vi en ökad ambitionsnivå från offentliga beställare att erbjuda bättre service till invånarna i form av tjänster och appar av olika slag.

 

Screen Shot 2015-09-22 at 12.23.42

Vardagsdemokrati med hjälp av uppskattad molntjänst

Invånare i dag kräver kvalitet i en stads infrastruktur. Infracontrols Online låter vem som helst informera om brister i samhället genom att ta ett foto, positionera sig och lägga till en beskrivning. Tjänsten ser sedan till att informationen skickas till den som är ansvarig och att ärendet bevakas.

Katarina Granstedt, Kommunikatör i Lunds kommun är positiv till möjligheterna:

Vi ska vara tillgängliga i de kanaler som kommuninvånarna använder och vi ska arbeta för bättre service. Inledningsvis fanns en viss oro för att appen skulle skapa en stor ökning av antal ärenden, men samtidigt insåg man fördelen med att få in fler rapporter om konkreta fel som vi verkligen vill åtgärda snabbt.

Även Härryda kommun har fått positiva reaktioner från invånarna:

Medborgarna har fått en ökad delaktighet och en enkel väg in för att få problem åtgärdade i sitt närområde, säger Björn Sundén, Verksamhetschef Trafik.

 

Behov av en oberoende plattform

Infracontrol Online sattes i drift 2003 och har varit igång sedan dess.

Vi har nu ungefär 55 kunder som använder sig av tjänsten, och vi räknar med en fördubbling av detta under det närmsta året, säger Jenny Gustavsson som är marknadschef på Infracontrol. Antalet anslutna tekniska utrustningar ligger för närvarande på ett par tusen och det blir hela tiden fler.

Det ”nya” Internet of Everything kommer att ge ännu bättre möjlighet att få överblick och kontroll. Men anslutningen av teknisk utrustning i samhällets infrastruktur försvåras av två saker, enligt Per Andersson, som är Infracontrols produktchef:

De tekniska systemen levereras av många olika leverantörer och består av olika tekniska system av varierande ålder, funktion och uppbyggnad. Dessutom har installationerna många olika ägare och brukare, och ansvaret fördelas på många olika aktörer som driftpersonal, entreprenörer och ledningscentraler.

Därför finns ett stort behov av en universell och oberoende plattform, dit alla typer av tekniska system kan anslutas och alla typer av kommunikation kan användas.
 

Kort fakta om Infracontrol Online

 • Hittills är 55 kunder anslutna, varav 43 är svenska kommuner
 • Mer än 100 000 larmpunkter övervakas
 • 1 900 vägbelysningscentraler över hela Sverige styrs och övervakas
 • Tjänsten används för att räkna bilar för 20 000 parkeringsplatser i 10 städer och leder bilister rätt med  530 parkeringsskyltar
 • 620 trafiksignalanläggningar övervakas
 • Data från 120 mätstationer för trafik samlas in och vidarebefordras eller presenteras
 • Det finns idag 3 400 registrerade användare
 • Drygt 1 miljon invånare har möjlighet att felanmäla eller lämna synpunkter via tjänsten
 • 3 000 personer har laddat ner appen för felanmälan och synpunkter
 • Tjänsten hanterar ungefär 6 000 ärenden/dygn
 • Varje månad skickas ca 30 000 SMS med viktig driftinformation

 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar