20071218-untitled1

Foto: Marie Ljungberg

Bengtsfors kommun är en av de drygt 60 kommuner som använder Infracontrol Online för att förenkla arbetet inom sin tekniska förvaltning. Genom att felanmälningar kan förmedlas snabbt och smidigt till den som ska utföra åtgärderna förbättras servicen till medborgarna. Tjänsten ger full kontroll över hela processen så att man kan planera arbetsfördelningen på ett bättre sätt. Man har även dragit nytta av möjligheten att ansluta tekniska system till tjänsten för att övervaka nivån i sjön Bengtsbrohöljen.

Ove Hasselberg, som är Driftchef på Bengtsfors kommun, berättar om varför man valt Infracontrol Online och vilken nytta tjänsten gör i verksamheten:

– Vi ville få ett fungerande ärendehanteringssystem och slippa en massa gula lappar. Infracontrols tjänst gör det enkelt att förmedla ärenden till berörd person och samtidigt få ärendet registrerat. Samtidigt kan vi se hur arbetsbelastningen fördelas så att vi kan anpassa vår verksamhet efter det. Vi tycker också att det är bra att det är en molntjänst eftersom det gör den lätt åtkomlig och enkel att hantera för olika behov.

 

Bättre service till medborgarna

Infracontrol Online ger kommuner bättre kontroll över samhällets infrastruktur så att man kan kvalitetssäkra drift och underhåll på ett enkelt sätt. Bengtsfors kommun anslöt sig till tjänsten i april 2014.

– Vi använder tjänsten inom områden som tillhör den tekniska förvaltningen, vilka är Vatten och avlopp, Renhållning, Gator och vägar, Städ och kost, Räddningstjänsten, Park och IT, berättar Suzanne Håkansson som är Teamledare inom VA och Renhållning på Bengtsfors kommun. Syftet är att förenkla och effektivisera vår verksamhet så att vi kan ge en ännu bättre service till medborgarna.

Hon berättar att tjänsten gör att man kan samordna ärenden och planera genomförandet av åtgärder på ett mer effektivt sätt. Genom att inte ”köra i onödan” spar man tid och resurser och minskar sin miljöbelastning.

– Det är en stor fördel att det är en molntjänst och inte ett system som vi själva måste äga och förvalta. Det gör även att all information är lätt tillgänglig för alla oavsett om man är inne på kontoret eller ute i fält.

Screen Shot 2015-09-15 at 15.49.36

Övervakning av tekniska installationer förhindrar störningar

Ove Hasselberg, Driftchef, säger att man ser en stor fördel i att kunna ansluta tekniska installationer till tjänsten, och därmed kunna upptäcka och åtgärda problem innan störningar uppstår:

– Till att börja med har vi beslutat att använda tjänsten för nivåövervakning av en av våra sjöar, Bengtsbrohöljen. Vi har ett område som har sanerats från kvicksilver och dioxin. Vid för höga nivåer finns risk för att dessa föroreningar kommer ut i sjön. Med Infracontrol Online kan vi hålla koll på nivån och vidta åtgärder i tid.

Han säger att man även ser stora möjligheter med att ansluta driftlarm från bland annat fastigheter och storkök. Det kommer att ge driftpersonalen en samlad och snabb information om något inte fungerar som det ska, och dessutom ge en bra dokumentation över förekommande driftfel så att lämpliga åtgärder kan sättas in.

Ladda hem PDF

Lämna ett svar