Bild7

I Härryda kommun använder man sig av Infracontrol Online sedan 2011 för hantering av felanmälningar, synpunkter och driftlarm inom området gata och park. Man har även anslutit kommunens belysnings-anläggningar som styrs och övervakas med molntjänsten. Erfarenheterna så här långt är mycket goda och man har både kunnat minska driftkostnaderna och förbättrat sin service. Dessutom har kommunen fått ett antal ”nya medarbetare” i form av engagerade invånare som upptäcker och rapporterar sådant som inte fungerar som det ska.

Björn Sundén, Trafikchef på Härryda kommun, är nöjd med nyttan man får av Infracontrol Online:

Våra undersökningar visar att invånarna i större grad än tidigare känner sig delaktiga i kommunens arbete och att de kan påverka sin närmiljö på ett bättre sätt. Det är glädjande att så många engagerar sig och det hjälper oss att kunna ge en bättre service. Att vi dessutom har kunnat förkorta åtgärdstiderna samtidigt som vi har minskat drift- och underhållskostnaderna gör förstås det hela ännu mer positivt.

 

Minskade kostnader och bättre service

2011 anslöt sig Härryda kommun till Infracontrol Online för att få bättre kontroll på driftlarm, felanmälningar och synpunkter som rör verksamheten inom området gata och park. Förutom att man använder tjänsten för denna ärendehantering har man även anslutit sina belysningsanläggningar till molntjänsten. Belysnings-anläggningarna försörjs från ca 170 belysningscentraler som är placerade runt om i kommunen och de styrs och övervakas med hjälp av Infracontrol Online via GPRS.

Genom att kunna styra belysningen på ett mer optimerat sätt samt byte till lågenergilampor har vi minskat energiförbrukningen med ca 28% eller motsvarande 900 MWh per år, säger Björn Sundén. Förutom miljövinsten med minskade CO2-utsläpp ger det oss en besparing på nästan 1 miljon kronor per år.

Han berättar att man dessutom har fått bättre kontroll över eventuella driftstörningar och åtgärdandet av dessa. Drift- och underhållsarbetet har effektiviseras och Björn Sundén beräknar att man har kunnat minskat dessa kostnader med ca 750 000 kr per år.

Förutom att vi spar mycket pengar har vi också minskat den genomsnittliga tiden för åtgärdandet av fel, från tidigare 32 dagar till nuvarande 9 dagar. Så vi ger alltså en bättre service till en lägre kostnad.

 

Engagerade invånare

En annan stor nytta med Infracontrol Online är möjligheten att skapa en bra dialog med medborgarna genom att få in rapporter om sådant som upplevs inte fungera som det ska. Det kan handla om allt från nedskräpning till trasiga trafiksignaler. Något som Björn Sundén är väldigt nöjd med:

Man skulle nästan kunna säga att vi på det här sättet har fått hundratals nya medarbetare på kommunen, i form av engagerade invånare som hjälper till att hålla koll på allting. Förutom att man ringer in som vanligt, kan invånarna även lämna sina rapporter både via vår hemsida och vår app ”Felanmälan Härryda” som finns för iPhone och Androidtelefoner.

 

Bild8

Härrydas app för felanmälan.

Tjänst som gör nytta i många kommuner

Jenny Gustavsson, Marknadschef på Infracontrol är glad över att Infracontrol Online gör så stor nytta i Härryda:

Det är väldigt roligt när man kan se så här konkreta siffror som visar vilken nytta vår molntjänst kan göra i en kommun. Det betyder mycket för alla kommuner som nu överväger att ansluta sig till tjänsten.

Hon berättar att det idag är ca 30 kommuner som använder tjänsten och att en viktig anledning till det är att man får tillgång till en ständigt uppdaterad tjänst som man delar med många andra. Fler är på gång in och därmed kommer utbytet av gemenskapen i användar-gruppen Infracontrol Online Community att bli ännu mer betydelsefullt för alla som använder tjänsten.
 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar