Picture1

Foto: Trafikverket

Trafikverkets system NTS, Nationellt Trafikledningsstöd, har av International Road Federation tilldelats Global Road Achievement Award i kategorin Traffic Management & ITS. Priset delas ut en gång per år och syftar till att uppmärksamma världsledande projekt och organisationer för att främja utvecklingen inom vägtrafikområdet. Prisutdelningen skedde vid IRF:s världskongress i Riyadh i november och uppmärksammades även på Transport Research Boards årsmöte i Washington i januari.

Infracontrol har sedan 2009 ansvaret för utveckling och anpassning av NTS. Johan Höglund, VD, tycker att det är roligt över att systemet fått den här uppmärksamheten:

– Det är ett erkännande av det långa, hårda och engagerade arbete som hela NTS-teamet på Trafikverket och hos vår samarbetspartner Nicander har lagt ned, som alltså har resulterat i en världsledande lösning för trafikledning. Med en allt snabbare urbanisering skapas behov av förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Därför finns ett stort intresse i hela världen av snabba och effektiva stödsystem för trafikledare.

 

Världsledande trafikledningsstöd

NTS, Nationellt Trafikledningsstöd, ger överblick och kontroll över vägtrafiken. Systemet är ett kraftfullt beslutstöd-system som finns på samtliga vägtrafikledningscentraler i  Sverige. Med hjälp av bl.a. över 2 000 fördefinierade och kvalitetssäkrade åtgärdsplaner hjälper det trafikledarna att hantera alla möjliga situationer snabbt och säkert. Johan Höglund, VD för Infracontrol, är glad över att systemet prisats av International Road Federation:

Vi är sedan 2009 Trafikverkets huvudleverantör av NTS och ansvarar för den kontinuerliga utvecklingen och anpassningen av systemet, berättar Johan Höglund som är VD för Infracontrol. Det gör vi i mycket nära samarbete med vår engelska samarbetspartner Nicander Ltd. Det är roligt att NTS har tilldelats detta pris, och det är framför allt Nicander och Trafikverkets personal som ska ta åt sig äran av det.

NTS fungerar som stöd i många olika situationer och bidrar till förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet. Det handlar i praktiken om allt från samverkan med myndigheter, media och allmänhet till styrning och övervakning av trafikutrustning som bommar, skyltar och kameror.  Se en film om NTS. Läs mer om NTS.
 

Picture2

Illustration: Trafikverket


 

International Road Federation och Global Road Achievement Award

International Road Federation, är en fristående organisation som etablerades i Washington 1948 för att stötta uppbyggnaden av väginfrastrukturen efter andra världskriget, då eftersatt underhåll och skador från kriget skapat ett stort behov av åtgärder. IRF har idag en ledande roll i världen och fungerar som rådgivare till bl.a. FN, EU och Världsbanken för utbyte och tillämpning av ”best practices” för genomförande av hållbara väginfrastrukturprojekt.

Priset, the Global Road Achievement Award (GRAA), delas ut i  11 kategorier varje år, och har till syfte att uppmärksamma innovativa projekt och personer som placerar vägtrafikområdet i framkant vad gäller en hållbar social och ekonomisk utveckling i världen. NTS tilldelades priset i kategorin Traffic Management & ITS för att det är ett nationellt system som fungerar mot befintlig infrastruktur och ökar effektiviteten i ett komplext vägsystem.
 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment