park

När vi summerar året som gått kan vi konstatera att ytterligare 42 kommuner valde att ansluta sig till Infracontrol Online under 2015. Totalt är det nu nära 100 kommuner som fått möjlighet att förenkla arbetet inom sin tekniska förvaltning och förbättra servicen till medborgarna. Felanmälningar och driftlarm förmedlas snabbt och enkelt till de som ska utföra åtgärder, och man får både en effektiv kvalitetssäkring av drift- och underhållsarbetet och underlag för prioritering av kommande insatser. 

Christel Wohlin är enhetschef för Tekniska förvaltningen på gatukontoret i Sjöbo:

Anledningen till att vi valde Infracontrol var att det verkade vara en heltäckande tjänst på precis det vi letade efter och att företaget verkade tillmötesgående och utvecklingsinriktat med en lyhördhet för kunden. De största nyttorna vi upplever är för egen del statistiken, för kundtjänst är det den smidiga ärendehanteringen och uppföljningen och för kommuninvånarna är det tillgängligheten och återkopplingen.

 

Varför använder så många kommuner Infracontrol Online?

Enklast är ju att fråga några av dom, vilket vi gjort. På föregående sida kunde du läsa vad man tycker i Sjöbo kommun. Här är ytterligare några:

Ystads kommun – Emilia Löfgren, Teknisk chef:

Vi valde Infracontrol för att programmet verkade vara väl genomtänkt och kunde hantera de behov vi hade. Att det samtidigt arbetas med ett program som ska kunna behandla grävanmälningar var också positivt. Vi har sedan tidigare bara hört positiva omdömen från andra användare.

Vi tycker att den största nyttan med tjänsten är att man förenklar för medborgarna att kontakta kommunen och ger möjlighet för dem att själv göra felanmälningar. Minskar antalet telefonsamtal och att man får en enkel registrering på synpunkter och felanmälningar. Även enkelt för alla medarbetare att se andras ärende.

 

8927-optimized

Infracontrol Online gör nytta i många kommuner genom att förenkla och ge full kontroll från felanmälan eller driftlarm till utförd åtgärd.


 
Vara kommun – Teresa Kalisky, Teknisk chef:

Vi valde Infracontrol för att priset var konkurrenskraftigt jämfört med närmaste konkurrenten, både sett till startpris och månadsavgiften. Det är positivt också att det är en fast månadsavgift med fritt antalet användare. Tjänsterna var liknande, även om konkurrenten hade en något högre kvalitet på återkopplingsfunktionen.

Största nyttan för oss är möjligheten att följa upp ärenden, att medborgare och kommunanställda själva kan anmäla ärenden och få återkoppling på dessa utan att de tappas bort bland övriga ärenden. Att få statistik (överblick) över antalet och typ av ärenden.

 
Kommunförbunden Terra Quente och Terra Fria Presidenterna Manuel Miranda och Hugo Trigo
Kommunförbunden omfattar totalt 10 kommuner i norra Portugal.

Vi valde Infracontrol eftersom tjänsten gör oss mer tillgängliga för våra medborgare och att vi kan få in värdefull information om sådant som kan förbättras. Men framför allt har vi tillgång till en enkel och effektiv tjänst för vår egen organisation som hjälper oss att få kontroll över alla ärenden och se till att de åtgärdas.

Tjänsten hjälper oss också att kvalitetssäkra servicen till våra medborgare eftersom vi får tillgång till bra verktyg för uppföljning och analys.

 
Ladda ner PDF

Lämna ett svar