Infracontrol Online Basic

Ett erbjudande speciellt framtaget för kommuner för en snabb uppstart.

Smart ärendeflöde

Hantering av fel och driftlarm i ett automatiserat ärendeflöde med GPS-position, och kartor från Google eller eget GIS.

Anslut teknisk utrustning

Möjlighet till integration av IoT-sensorer eller tekniska installationer för övervakning av t.ex. vattennivå eller belysning.

Jobba var som helst

Appversion av tjänsten som ger tillgång till alla nödvändiga funktioner för ärendehantering och åtgärdsrapportering ute i fält.

Samla in information

Mobilapp och webbformulär där invånare enkelt kan lämna felanmälningar och synpunkter med foto och position.

Infracontrol Online gör nytta i många kommuner genom att förenkla och ge full kontroll från felanmälan och driftlarm till utförd åtgärd.

Ladda ner produktblad

Från fel till utförd åtgärd

  • Invånare lämnar en felanmälan via Infracontrols app eller formulär på kommunens hemsida eller Facebook.
  • Ärendet skickas antingen direkt till den som ska åtgärda felet, eller via en handläggare på kommunen.
  • Den som har åtgärdat felet lämnar en åtgärdsrapport.
  • Handläggaren avslutar ärendet och ett meddelande skickas till invånaren.

Kom igång snabbt och enkelt!

Uppstart

Vi förklarar tjänstens funktioner och går igenom de underlag ni ska få.

Konfigurering

Vi lägger upp användare, inloggningar, ansvarsområden etc. enligt era underlag.

Utbildning

Vi håller en utbildning via webb för upp till 5 deltagare på ca 2-3 h.

Driftsättning

Tjänsten är klar att användas och ni kan informera om det på sociala medier etc.

Några av de 170+ kommuner som använder Infracontrol Online

Hittills har drygt 170+ kommuner anslutit sig till Infracontrol Online för att förenkla sin tekniska förvaltning. Tjänsten hjälper dem att kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet så att de kan sänka sina kostnader och förbättra sin service.

Paket som passar alla

Välj det paket som passar er bäst. Infracontrol Online är skalbart och ni kan anpassa tjänsten efter kommande behov.

Basic

från 4 200 kr/mån

Komplett ärendehantering

Obegränsat antal registrerade användare

Obegränsat antal ärenden

Statistik och uppföljning

Single Sign-on (SSO)

GDPR-funktioner

Webbformulär för felanmälan

Generell app för felanmälan

Extended

från 5 000 kr/mån

Allt från Basic

App med eget namn, logotyp och färger

Anpassade fält i formulär

Felanmälan via e-post

Kommunens egna kartor

Dashboard med presentation av data

Anpassade länkar till andra system

Öppna, redigera och spara PDF-formulär

Sekretessfunktioner

Complete

från 7 500 kr/mån

Allt från Extended

Felanmälan via SMS

Karta med mätvärden

Störningsinformation via SMS

Smart City Dashboard

Larm och mätvärden från IoT

Lär dig mer om nyttan med Infracontrol Online

Ge smart ärendehantering ett försök och ta din organisation till nya höjder!