Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet / Wikipedia

Älmhult är en av de senaste kommunerna som valt att ansluta sig till Infracontrol för att förenkla arbetet inom sin tekniska förvaltning. Med förbättrade möjligheter för invånarna att rapportera synpunkter, och med tillgång till effektiva verktyg för hantering av ärenden, kommer man att kunna effektivisera och kvalitetssäkra sin service. Samtidigt får man tillgång till värdefull statistik och därmed också förbättrade möjligheter att styra och följa upp sin verksamhet.

Emelie Lindholm på Tekniska förvaltningen i Älmhults kommun berättar om varför man valt Infracontrol:

Vi har valt den här tjänsten för att på ett enkelt sätt kunna få in felanmälningar från stadens medborgare. I dagsläget har vi inget motsvarande system vilket gör att personer som vill lämna synpunkter är beroende av att få tag på oss i telefon eller på mail, vilket av många upplevs som omständligt. Genom att ha ett system med tydliga uppdelningar av vem som ansvarar för vad  undviker vi att ärenden faller mellan stolarna och alla medborgare kan få återkoppling av rätt person.

 

Enklare hantering och bättre uppföljning

Tekniska förvaltningen i Älmhult ansvarar för kommunens verksamhet inom gata, park och VA. Förvaltningen hanterar ärenden inom ett brett område som också beror på säsong. Emelie Lindholm berättar:

Nu går vi mot mörkare tider och då seglar gatubelysning upp som ett vanligt ärende, när snön kommer blir det mycket ärenden som rör snö- och halkbekämpning. Ärenden som är ständigt återkommande är siktskymmande växtlighet, både vår egen och för privata fastighetsägare, samt ärenden som rör trafikskyltar – att de är vridna, påkörda och liknande.

Nu ser man fram emot att kunna hantera all dessa ärenden på ett enklare sätt med hjälp av Infracontrol Online:

Framförallt ser jag en stor fördel av att vi kommer kunna få ut statistisk, säger Emelie Lindholm. Hur många ärenden får vi in totalt, när får vi in dessa och hur snabbt åtgärdar vi problemet. Med ”hårda fakta” är det helt enkelt enklare för oss att fatta rätt beslut i en rad avseenden.

 

Infracontrol Online gör nytta i många kommuner genom att förenkla och ge full kontroll från felanmälan eller driftlarm till utförd åtgärd.

 

En smart tjänst för både invånare och tekniska installationer

Infracontrol Online sattes i drift 2003 och har varit igång sedan dess, och det är nu många som tar hjälp av tjänsten.

Vi har nu ungefär 150 kunder inom statlig och kommunal förvaltning som använder sig av tjänsten, och vi ser en fortsatt stadig ökning framöver, säger Simon Höglund som är affärsutvecklare. Vi håller samman dessa inom det som vi kallar Infracontrol Community, där de utbyter erfarenheter och hjälper oss att fortsätta förbättra tjänsten.

De flesta medlemmarna i Infracontrol Community använder tjänsten för hantering av felanmälningar. Men en viktig anledning till valet av Infracontrol är möjligheten att ansluta tekniska installationer berättar Simon Höglund:

De tekniska installationerna i samhällets infrastruktur levereras av många leverantörer och består av olika tekniska system av varierande ålder, funktion och uppbyggnad. Dessutom fördelas ansvaret för åtgärdandet av fel på många olika aktörer som driftpersonal, entreprenörer och ledningscentraler.

Genom att ha en och samma tjänst för hantering av både felanmälningar från invånare och driftlarm från tekniska installationer samlas all information på ett ställe och kommunen får full koll på vad som eventuellt inte fungerar.
 
Visa som PDF

Lämna ett svar