Foto: Jonas Bratt

Statens Vegvesen i Norge har genomfört en upphandling av ytterligare 21 cykelbarometrar som ska placeras runt om i landet. Satsningen är en fortsättning på en handlingsplan med målet att ha runt
12 000 fasta
räknepunkter på Norges offentliga vägar, varav man nu kommer att ha totalt 50 cykel-barometrar installerade under sommaren. Syftet är att få bättre information om trafikflödena så att man lättare ska kunna prioritera åtgärder som förbättrar säkerhet, miljö och framkomlighet. Anderaa vann även denna upphandling och cykelbarometrarna levereras av Infracontrol och Focus Electronic.

Jonas Bratt som är ansvarig för denna typ av trafikutrustning på Infracontrol är nöjd med samarbetet och glad över att man får fortsätta med leveranserna till Statens Vegvesen:

– Vi är mycket nöjda med det samarbete vi har med Aanderaa, och cykelbarometrarna från Focus Electronic är flexibla och håller en hög kvalitet. Tillsammans med Aanderaas utrustning för trafikmätning bygger Statens Vegvesen nu vidare på ett mycket framtidssäkert och tillförlitligt system.

 

Uppmärksammar cyklister

Infracontrol har nu hjälpt ca 50 kommuner att få ca 100 cykelbarometrar på plats. De har blivit mycket uppskattade och ger värdefull information både till kommunen och till cyklisterna. Nu levereras alltså ytterligare 21 cykelbarometrar till Norge.

– Med cykelbarometrarna kan man ge nyttig information till cyklisterna som gör det enklare och roligare att cykla, säger Jonas Bratt som är affärsområdesansvarig på Infracontrol. Den cykelbarometer som vi har tagit fram tillsammans med Focus Electronic har inga begränsningar för vad man kan visa, det kan handla om allt från trafikinformation till en enkel väderprognos.

I detta fall sker trafikmätningen med separat utrustning som levereras av Aanderaa. Trafikdatan presenteras på cykelbarometrarna och levereras till Statens Vegvesens trafikdatabas. Uppdaterad och tillförlitlig information om trafikflödet ger bra beslutsunderlag för olika åtgärder i trafikrummet.

– I normala fall följer en anslutning till Infracontrol Online med när vi levererar en cykelbarometer, berättar Jonas Bratt. Den ger en möjlighet att följa cykelflödet i realtid via webben. Mätpunkterna presenteras då på en karta och det är enkelt att ta fram statistik över hur cykeltrafiken ser ut på olika platser och tider. Där är det också enkelt att hantera informationen som presenteras på barometrarna.

 

Stor satsning på trafikräkning

Statens Vegvesen har i sin Handlingsplan för trafikkdata 2013-2018 satt som mål att byta ut eller uppgradera all befintlig utrustning för trafikräkning. Ambitionen är att ha runt 12 000 fasta räknepunkter på offentliga vägar.

– Aanderaas Loop Monitor, som vunnit många tidigare upphandlingar för Statens Vegvesen, utgör en mycket konkurrens-kraftig lösning, säger Jonas Bratt.

Aanderaa Data Instruments grundades för drygt 50 år sedan och utvecklar och producerar bl.a. utrustning som förser norska Statens Vegvesen med trafikdata.
 
Visa artikel som PDF

Lämna ett svar