Nu lanserar vi en uppgraderad funktion för trafiksignalanläggningar till Infracontrol Online. Den är helt fabrikatsoberoende och kommunikationen sker direkt med styrapparaterna via standardprotokollet RSMP, Road Side Message Protocol. Den nya modulen möjliggör övervakning, styrning, loggning och insamling av trafikdata i anläggningarna. Första anläggningarna börjar anslutas redan nu i februari.

Per Andersson, produktchef på Infracontrol, ser stora möjligheter för de som vill få bättre kontroll och enklare hantering av sina anläggningar och på det sättet bidra till ökad trafiksäkerhet.

– Vi har redan ett stort antal trafiksignalanläggningar av olika slag anslutna till Infracontrol Online. Men då handlar det om insamling och hantering av driftlarm. Uppgraderingen innebär att man även får tillgång till funktioner som t.ex. byte av program, loggning och trafikräkning. Tillsammmans med ärendehanteringen för driftlarm och felanmälningar som redan finns i Infracontrol Online får man full kontroll på ett enkelt sätt.

Fabrikatsoberoende lösning

Så gott som alla tekniska installationer är av olika fabrikat och typ vilket ofta innebär en utmaning i att ansluta dem till ett överordnat system. Men Infracontrol Online är helt fabrikatsoberoende och standarden RSMP ger dessutom nya möjligheter.

– RSMP står för Road Side Message Protocol, berättar Per Andersson. Det är en standard för kommunikation som gör det möjligt att ansluta trafikutrustning av olika typer och olika fabrikat på ett enhetligt sätt.

Protokollet har nu öppnat vägen för att ansluta trafiksignalanläggningar, eftersom de flesta nya styrapparater har stöd för den nya standarden.
 

 

Styrning och loggning

De uppgraderade funktionerna består bl.a. av möjlighet att hantera styrningen av trafiksignalanläggningarna.

– Det handlar främst om att byta tidplaner och ställa anläggningar i gulblink, säger Per Andersson. Programmeringen av styrningen är dock något som man av säkerhets-skäl fortfarande vill göra med andra verktyg ute i anläggningarna.

Det är enkelt att aktivera loggning av signaler i anläggningarna, vilka sedan kan presenteras och analyseras.
 

Insamling av trafikdata

Funktionen för trafikräkning ger tillgång till värdefull data för optimering av styrfunktioner och beslutsunderlag för en långsiktig trafikplanering.

– Styrapparaterna har möjlighet att spela in trafikdata vilket man kan aktivera med de nya funktionerna i Infracontrol Online, berättar Per Andersson. Informationen kan sedan presenteras i ett enkelt och intuitivt diagramverktyg.

Han säger att funktionerna med tiden kommer att utvecklas ytterligare, men att det är viktigt att avgränsa funktionaliteten så att enkelhet och användbarhet behålls.
 
Hämta artikel som PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment