Foto: Gnosjö kommun

 

Fler och fler kommuner ansluter sig till Infracontrol Online för att effektivisera sin tekniska förvaltning och förbättra servicen till medborgarna. Det är främst möjligheten att samla in både driftlarm och felanmälningar samt tillgången till en effektiv kvalitetssäkring av driftentreprenader som gör att många väljer att ta hjälp av molntjänsten. Infracontrol Community består nu av 160 offentliga verksamheter, där Gnosjö är en av de allra nyaste medlemmarna tillsammans med bl.a. Avesta, Finspång, Lidköping, Partille och Sigtuna.

Marie Nilsson som är Kart/GIS-ingenjör på Teknik- och fritidsförvaltningen i Gnosjö kommun berättar om varför man valt Infracontrol:

– Den publika appen för felanmälan och möjlighet att ge synpunkter är den viktigaste komponenten. Den ger våra kommuninvånare möjlighet att snabbt och lätt kommunicera med oss. Infracontrol Online är enkelt och användarvänligt och vi ser en stor fördel i att själva kunna anpassa systemet efter våra behov. Vi tycker också att möjligheten till att kunna söka ut statistik är värdefull.

 

Överblick och struktur ger förutsättningar för bättre service

Gnosjö kommun införde Infracontrol Online i sin verksamhet under hösten och appen för felanmälan släpptes till invånarna för bara några veckor sedan.

– Vi har saknat ett system som ger en samlad bild av våra ärenden, berättar Marie Nilsson. Statistiken ger oss nu stöd vid planering och prioritering och vi kan göra uppföljningar på ett sätt vi inte kunnat tidigare. Infracontrol Online ger oss ett mer strukturerat arbetssätt. Inga ärenden hamnar mellan stolarna, vi får en effektivare handläggning och genom automatisk återkoppling till anmälaren en ökad service.

En fördel med tjänsten är att den enkelt kan kompletteras och anpassas över tid, och det är lätt att utöka anvädnings-orådet och låta fler förvaltningar dra nytta av en ökad tillgänglighet och ett effektivare arbetsflöde.

– Ärendehanteringssystemet används inom alla teknik- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden, säger Marie Nilsson. Många ärenden berör gator och kommunala fastigheter och på sikt är förhoppningen att även integrera vägstyrelser och väghållare samt vår fastighetsförvaltare i systemet. Inledningsvis har vi valt att förmedla information till dem.

 

En ovanligt smart Smart City-plattform för både invånare och tekniska installationer

Infracontrol Online sattes i drift 2003 och har varit igång sedan dess, och det är nu många som tar hjälp av tjänsten.

– Vi har nu drygt 160 kunder inom statlig och kommunal förvaltning som använder sig av tjänsten, och vi ser en fortsatt stadig ökning framöver, säger David Gustafsson som är affärsutvecklare. Vi håller samman dessa inom det som vi kallar Infracontrol Community, där de utbyter erfarenheter och hjälper oss att fortsätta förbättra tjänsten.

De flesta medlemmarna i Infracontrol Community använder tjänsten för hantering av felanmälningar. Men en viktig anledning till valet av Infracontrol är möjligheten att ansluta tekniska installationer berättar David Gustafsson:

– De tekniska installationerna i samhällets infrastruktur levereras av många leverantörer och består av olika tekniska system av varierande ålder, funktion och uppbyggnad. Dessutom fördelas ansvaret för åtgärdandet av fel på många olika aktörer som driftpersonal, entreprenörer och ledningscentraler.

Genom att ha en och samma tjänst för hantering av både felanmälningar från invånare och driftlarm från tekniska installationer samlas all information på ett ställe och kommunen får full koll på vad som eventuellt inte fungerar.

Infracontrol Online gör nytta i många kommuner genom att förenkla och ge full kontroll från felanmälan eller driftlarm till utförd åtgärd.


 
Visa artikel som PDF

Lämna ett svar