Jättelokan kommer ursprungligen från Kaukasus. Den introducerades i Sverige som trädgårdsväxt men dess frön sprider sig lätt och den finns nu i hela landet. Saften från växten är fototoxisk.

Jätteloka, parkslide och jättebalsamin är några av de invasiva främmande arter som påverkar biologisk mångfald och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Flera kommuner får god hjälp av allmänheten som rapporterar sina fynd med Infracontrols app för felanmälan. I Borås har man dessutom en speciell app för ändamålet som kallas Invasiva arter. Fynden analyseras av stadens biologer som vidtar rätt åtgärder och vidarebefordrar informationen till Artportalen, webbplatsen för observationer av växter, djur och svampar som drivs av SLU Artdatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket.

Borås Stad driver just nu ett projekt om invasiva växter. Matilda Chocron som är kommunbiolog i Borås Stad berättar:

– Projektet invasiva arter i Borås har till syfte att få en överblick över vilka invasiva växter som finns i Borås kommun samt hur stor spridningen är. Inom projektet sammanställs kunskap om hur växterna kan bekämpas eller begränsas i sin utbredning. Som en del av projektet har vi lanserat en speciell app som gör det enklare för allmänheten att rapportera sina fynd, vilket ger oss tillgång värdefull information om läget i kommunen.

 

Invasiva arter är ett växande problem

En invasiv art är en art som kommit till nya naturområden med hjälp av människor, både medvetet och omedvetet, och som snabbt breder ut sig och konkurrerar ut andra arter. Många invasiva arter är trädgårdsväxter som har spridit sig från trädgårdar eller från olagliga växtavfallstippar i villaområden. När en sådan art kommer ut kan den orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, fisket och skogs- och jordbruket. Invasiva främmande arter innebär ofta stora kostnader för samhället. Matilda Chocron berättar om syftet med projektet Invasiva arter i Borås Stad:

– Vi vill förbättra vårt arbete inom det här området och samtidigt skaffa mer kunskap om hur dessa arter kan bekämpas. Markägare, företag och föreningar som kommer i kontakt med arterna informeras och vi tar fram rutiner för bland annat skötsel av mark med invasiva växter och hur trädgårdsavfall bäst ska hanteras för att undvika spridning.

Hon berättar vidare att man även testar olika bekämpnings-åtgärder på ett urval av testytor.
 

Allmänheten kan hjälpa till

I många av de kommuner som använder Infracontrol Online kan allmänheten rapportera fynd av invasiva arter med hjälp av appen för felanmälan och synpunkter. Man kan också använda de formulär som finns på kommunernas hemsida. Borås Stad har underlättat ytterligare genom att ta fram en speciell version av felanmälansappen som man kallar Invasiva arter.

– Appen gör det ännu enklare för allmänheten att rapportera sina fynd, säger Johan Olovson som är E-strateg i Borås Stad. Genom att vi får in foto, position och beskrivning och att detta landar i Infracontrol Online så får vi strukturerad information och kan ta hand om rapporterna på ett effektivt sätt.

 

Infracontrol Online förenklar rapportering till Artportalen

När ett fynd skickats in av allmänheten blir Borås Stads biologer notifierade. De kan då verifiera att det är en korrekt bedömning genom att studera foto och beskrivning. Vid behov kan de enkelt be om kompletterande uppgifter eller göra ett besök på plats.

– En viktig funktion är att de, efter eventuella kompletteringar, kan skicka en rapport till Artportalen direkt från Infracontrol Online, berättar Jonas Bratt på Infracontrol.

Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Dit kan man rapportera vilka arter man sett i naturen och söka bland de över 50 miljoner fynduppgifterna. Artportalen utvecklas och drivs av SLU Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket.
 

Borås Stads app.


 

App gör det enkelt att rapportera fynd

I Borås Stads app Invasiva arter får man hjälp med att identifiera arterna med bild och text. Det är sedan enkelt att rapportera sina fynd med foto, position och en kort beskrivning.

– Appen är egentligen samma app som den som används för felanmälan, berättar Jonas Bratt på Infracontrol, men med en anpassad konfigurering.

Om man  är nyfiken på vilka observationer som har gjorts, så finns det en karta som visar vilka invasiva arter som anmälts och var de har hittats i Borås kommun. Appen Invasiva arter finns för Android och iPhone, är kostnadsfri och finns att hämta på Google Play och AppStore. Sök bara på ”Borås Stad”.
 
Visa artikel som PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment