Foto: Adobe Stock / Infracontrol

Drygt 160 kunder har hittills anslutit sig till Infracontrol Online för att förenkla sin tekniska förvaltning. Under 2020 hanterades ca 500 000 felanmälningar, synpunkter och tekniska larm i tjänsten. Utöver att effektivisera och förenkla hanteringen av alla dessa ärenden, ger de även värdefull information om hur samhällets infrastruktur fungerar samt kvaliteten på drift- och underhållsarbetet. Men framför allt får man en bra bild över vilka dagliga problem invånarna möter och vad som därmed bör prioriteras för att skapa en enklare, tryggare och bättre vardag.

Per Andersson är produktchef för Infracontrol Online och kommenterar sammanställningen av anmälda fel:

– De vanligast förekommande felanmälningarna under 2020 i de svenska kommuner som använder Infracontrol Online gällde precis som tidigare år belysning, med ca 31 000 ärenden. Därefter kommer ärenden som rör vegetation med drygt 10 000 ärenden och klotter med 9 800 ärenden. Fördelningen varierar mellan kommunerna, men ger i varje fall en bra bild över vad som inte fungerar riktigt bra eller vad som kan förbättras – och inte minst vad invånarna tycker är viktigt.

Hjälper kommuner att bli bättre

Varje fel eller synpunkt som rapporteras bidrar med värdefull kunskap om sådant som inte fungerar som det ska eller som kan förbättras.

– Alla kommuner borde vilja veta vad deras invånare tycker, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol. Genom att göra det enkelt att rapportera fel och synpunkter kan man snabbt rätta till saker som är fel och dessutom få en kontinuerlig kundundersökning som mäter kommunens servicenivå.

Cascais i Portugal, med 206 000 invånare och drygt 90 000 ärenden under 2020 är den kommun som hanterar flest ärenden i tjänsten. Därefter kommer Uppsala med 178 000 invånare och ca 31 000 ärenden.

Fortsatt ökad användning av mobilapp för felanmälan

Fler och fler använder Infracontrol Onlines app för rapportering av fel och synpunkter. Under 2020 ökade antalet ärenden som rapporterats via appen med hela 23 procent jämfört med 2019 berättar Per Andersson.

– Appen gör det enkelt för invånarna att anmäla fel var dom än är. Man kan ta en eller flera foton av problemet och positionen registreras automatiskt om man vill det. Genom att kategorisera sin felanmälan med några enkla val kan ärendet hanteras och distribueras enklare och snabbare till rätt person för åtgärd.

Han säger att i takt med att fler och fler använder mobilappen, minskar andelen felanmälningar och synpunkter som lämnas via webbformulär på kommunernas hemsidor. Fördelningen 2020 var 53% via formulär och 47% via app. Det är bra, säger Per Andersson, eftersom appen också underlättar hanteringen av ärenden:

– Genom att kvaliteten på informationen oftast blir bättre när fel rapporteras via appen kan dessa ärenden hanteras snabbare. Det gör att kommunens kontaktcenter och handläggare kan fokusera på ärenden som kräver mer tid och dialog, som t.ex. synpunkter eller förbättringsförslag där man behöver återkoppla med ett omfattande svar.

Sammanställning som visar de 15 vanligast förekommande typerna av felanmälningar i svenska kommuner från 1 januari till 31 december 2020.

Automatisering förenklar och snabbar upp

Alla felanmälningar, synpunkter, beröm, driftlarm och arbetsordrar blir till ärenden i Infracontrol Online. Tack vare en smart kategorisering kan dessa sedan automatiskt distribueras till rätt person för åtgärd. Idag dominerar manuellt rapporterade fel och synpunkter med ca 80% av det totala antalet ärenden. Men andelen automatiska driftlarm ökar.

– Vi kan se att antalet felanmälningar minskar betydligt när man ansluter IoT-sensorer eller kopplar in befintliga tekniska system till tjänsten, säger Per Andersson. Fel som uppstår kan då automatiskt upptäckas och distribueras till rätt person för åtgärd, många gånger innan någon ens hinner märka felet.

Per Andersson säger vidare att detta är speciellt viktigt i lite mer kritiska system som t.ex. trafiksignaler eller pumpanläggningar.

– Infracontrol Online är i grunden utvecklat för att enkelt kunna hämta in information från alla tänkbara typer av system för tekniska installationer, så det går snabbt och enkelt att hämta in larm från dessa.

Visa artikel som PDF

Lämna ett svar