Picture1

Framgången för Infracontrol Online i Portugal fortsätter. Under sommaren har ytterligare 10 kommuner valt att ansluta sig till Infracontrol Online för att förenkla sin tekniska förvaltning. Molntjänsten används precis som i Sverige för att skapa en bättre medborgardialog och för att kvalitetssäkra kommunernas service. Detta genom enklare och effektivare hantering av felanmälningar, synpunkter och driftlarm. Hittills har 19 kommuner i Portugal valt Infracontrol Online, och fler väntas in under hösten.

Presidenterna från kommunförbunden Terra Quente och Terra Fria, Manuel Miranda och Hugo Trigo, är mycket nöjda över att man nu får tillgång till molntjänsten och med hjälp av den kan förbättra sin service till medborgarna:

Det gör att vi kommer att vara mer tillgängliga för våra medborgare och att vi får in värdefull information om sådant som kan förbättras. Men framför allt har vi tillgång till en enkel och effektiv tjänst för vår egen organisation som hjälper oss att få kontroll över alla ärenden och se till att de åtgärdas. Tjänsten hjälper oss också att kvalitetssäkra servicen eftersom vi får tillgång till bra verktyg för uppföljning och analys.

 

Förbättrad service till medborgarna

De tio kommuner som nu valt att ansluta sig till Infracontrol ingår i två olika kommunförbund, Terra Quente och Terra Fria. Samtliga kommuner ligger i den allra nordligaste delen av Portugal.
Manuel Duarte Moreno, President i kommunen Macedo de Cavaleiros, ser fram emot att kunna förbättra servicen till medborgarna och att förenkla den egna organisationens arbete:

Vi har förstått att de kommuner som hittills valt att ansluta sig till Infracontrol är mycket nöjda och att såväl invånarna som kommunerna själva upplever att servicen förbättras. Det är en stor fördel att kommunerna använder en och samma tjänst eftersom det underlättar samarbetet mellan oss.

Han säger vidare att man värdesätter att nu ingå i Infracontrol Community, där man kan dela erfarenheter och idéer med de övriga portugisiska och svenska kommuner som är medlemmar. Missael Lundqvist, International Managing Director på Infracontrol och ansvarig för Infracontrols internationella affärsutveckling är glad över att fler och fler kommuner väljer att använda sig av Infracontrol Online:

Man vill få bättre kontroll över sina verksamheter och behöver förbättra både driftövervakningen av tekniska installationer och få en effektivare ärendehantering. Även om man har god tillgång till personal och tekniska hjälpmedel så används inte alltid resurserna på ett optimalt sätt.

Han säger att med hjälp av Infracontrol Online får man helt nya möjligheter att samla in information och planera arbetet bättre, och framför allt en möjlighet att kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet.

Picture2

Bättre koll på alla ärenden

Ett registrerat ärende innehåller all nödvändig information för både kommunen och för den som ska genomföra åtgärden.

De olika ärendena når snabbt och enkelt rätt person, säger Carlos Bernardes, Vicepresident i Torres Vedras. Det betyder dels att de åtgärdas mycket snabbare, dels att vi kan lägga resurser på andra saker. Att ansluta tekniska driftlarm är en viktig möjlighet för framtiden, eftersom vi då kan upptäcka fel innan de hinner ställa till några problem.

Infracontrol Online används idag av över 100 kommuner och andra anläggningsägare för att få kontroll över samhällets infrastruktur.

Med den app som ingår i tjänsten får man tillgång till alla viktiga funktioner, från ärendelistor och kartor till möjligheten att skapa och redigera ärenden, berättar Missael Lundqvist. När kommunens personal upptäcker ett fel kan de skapa ett ärende direkt på plats, med korrekt adress och ett foto.

Den som utför åtgärden kan dokumentera detta när arbetet slutförts genom att ta ett foto när arbetet är klart och bifoga den till ärendet.

Kommuner i Portugal som hittills anslutit sig:

 • Alfândega da Fé
 • Boticas
 • Bragança
 • Carrazeda de Ansiães
 • Lissabon (Parque das Naçoes)
 • Macedo de Cavaleiros
 • Miranda do Douro
 • Mirandela
 • Mogadouro
 • Montalegre
 • Oliveira de Azemeis
 • Ovar
 • Ribeira da Pena
 • Torres Vedras
 • Valpaços
 • Vila Flor
 • Vila Pouca de Aguiar
 • Vimioso
 • Vinhais
Ladda hem PDF

Lämna ett svar