Picture4

Foto: Johan Höglund

Infracontrol medverkar i ett nytt stort tunnelprojekt. Denna gång handlar det om Götatunneln som just nu håller på att byggas i Göteborg. Tunneln som sträcker sig mellan Lilla Bommen och Järntorget är 1.6 km lång och har tre körfält i vardera riktningen. Infracontrol levererar systemet för trafikstyrning samt det överordnade systemet för alla trafik-, drift- och säkerhetsfunktioner. Lösningen bygger på samma typ av PLC- och SCADA-system som används i Tingstadstunneln och Gnistängstunneln.

Johan Höglund, VD, säger att det kommer att bli ett driftsäkert system som håller långt in i framtiden:

Vi har lång erfarenhet och en unik kunskap när det gäller just styrning och övervakning av trafiktunnlar. Det är många system som ska samverka för att garantera trafikanterna en säker och smidig färd genom tunneln, vilket kräver en öppen och flexibel teknisk lösning. Men framför allt är vår viktigaste uppgift att skapa enkla användar-funktioner för trafikledarna så att de kan hantera alla tänkbara situationer på ett säkert sätt.

 

Säker färd genom tunneln

Götatunneln som just nu håller på att byggas kommer att bli en 1,6 kilometer lång vägtrafiktunnel under centrala Göteborg. Tunneln har två ca 14 meter breda separata tunnelrör med tre körfält i vardera riktningen, och var 100:e meter finns tvärförbindelser för nödsituationer.

En sådan här tunnel innehåller en stor mängd tekniska installationer, berättar Johan Höglund. De finns där för att trafikanterna ska kunna färdas säkert genom tunneln oavsett vad som händer. Men för att det ska fungera måste man ha ett överordnat system som håller koll på alla delar och som gör det möjligt för trafikledare och driftpersonal att hantera alla funktioner på ett enkelt och säkert sätt.

De funktioner som trafikledare och driftpersonal kommer att hantera i det överordnade systemet är bland annat:

  • Driftfunktioner – för bl.a. ventilation, belysning, pumpar och reservkraft.
  • Säkerhetsfunktioner – såsom passagekontroll, dörrar, TV-kameror och högtalaranläggning.
  • Trafikfunktioner – för kövarning, omledning och variabel hastighet.

 

Picture5

Skiss som visar hur översiktsbilden för trafiksystemet kommer att se ut.

 

Avancerad trafikstyrning

Ett av de mer avancerade styrsystemen som kommer att införas är det som hanterar trafikflödet genom tunneln. Som bilist kommer man att möta det i form av de körfältssignaler som sitter ovanför vägbanorna och som ska visa hastighetsbudskap, hänvisningspilar eller röda kryss, berättar Johanna Einarsson som är en av de som just nu arbetar med framtagningen av systemen för Götatunneln:

Från tunnelns kamerasystem får man kontinuerligt information om bilarnas antal, hastighet och avstånd. Med avancerade styralgoritmer aktiveras sedan funktioner för bl.a. hastighetsreglering och kövarning. Dessutom finns en rad larmfunktioner som detekterar långsamtgående eller stoppad trafik eller om någon kör åt fel håll.

Utöver dessa automatiska trafikstyrningsfunktioner finns även funktioner för omledning av trafik som används av trafikledarna. Med färdiga åtgärdsplaner kan man med några musklick snabbt och säkert leda om trafiken eller stänga av ett tunnelrör.

Systemlösningen som bygger på PLC-system gör att det är enkelt att förändra styrfunktioner och att utbyta information med andra processer i anläggningen. Lösningen är heller inte knuten till något speciellt fabrikat av hårdvara ute i tunneln, vilket innebär både framtidssäkerhet och lägre förvaltningskostnader.

Ladda hem PDF

Lämna ett svar