Picture6

Foto: Focus Neon AB

Nu ska det bli enklare att hitta en ledig parkeringsplats i Göteborg! Göteborgs Stads Parkerings AB har upphandlat ett parkeringsledningssystem där Infracontrol hade det vinnande anbudet. Systemet byggs tillsammans med Focus Neon, som levererar drygt 100 skyltar och räknesystemen till de 11 parkerings-anläggningar som ingår i systemet. Syftet med det hela är att hjälpa bilisterna att snabbt och lätt hitta en ledig parkering för att på det sättet förbättra framkomligheten och minska trafikens miljöpåverkan.

Charlotta Lundberg arbetar just nu intensivt med att bygga systemet, och berättar kort om hur det kommer att fungera när det snart sätts i drift, i mitten av december:

Bilarna räknas vid in- och utfarterna till parkeringsanläggningarna. Det sker med magnetslingor eller genom att vi får information från de befintliga bomsystemen. Informationen samlas in via ett fast nätverk och bearbetas av det centrala systemet. Information om antalet lediga platser skickas sedan via samma nätverk ut till skyltarna.

 

Visuell övervakning och automatisk incidentdetektering

Syftet med parkeringsledningssystemet är att leda bilisterna snabbt och enkelt till lediga P-platser. Det minskar onödig söktrafik och förbättrar därmed framkomligheten samtidigt som trafikens miljöpåverkan minskar.

Systemet kommer att tas i drift i mitten av december, säger Charlotta Lundberg. Det kommer att vara i drift mellan 06:00 och 22:00 alla dagar, eftersom det är då det största behovet av parkeringsledning finns.

Hon berättar att bilisterna kommer att mötas av infartsskyltar som visar det totala antalet lediga platser i staden för att längre fram möta skyltar där alla lediga platser inom ett område summeras. Till sist finns skyltar som visar antalet lediga platser i en enskild anläggning. Systemet innehåller olika parametrar för att säkerställa att man visar ett relevant värde på skyltarna och så att man till exempel aldrig leder en bilist till en anläggning som är full.

En annan viktig funktion är möjligheten att enkelt kunna kalibrera den beläggning som registrerats i systemet. Det görs med en manöverpanel ute på plats och gör att man inte baserar vägvisningen på felaktig data.

 

Picture8

En enkel och tydlig karta ger en bra överblick över systemet så att man ser att allt fungerar som det ska.

Helautomatisk funktion

Systemet kommer i stort sett att sköta sig självt, berättar Johan Höglund:

Det behövs egentligen ingen manuell hantering. Det är bara om systemets parametrar ska förändras, när man vill se hur allt fungerar eller ta ut statistik och rapporter, som man behöver göra något.

Statistikfunktionerna är enkla att använda och ger snabbt en bra bild t.ex. över hur beläggningen i P-anläggningarna har varierat över tid. Det samma gäller hanteringen av driftlarm som distribueras automatiskt till driftpersonal och även sparas i en larmlogg.

Picture7

Systemet ger en bra översikt över såväl aktuell som historisk beläggning i parkeringsanläggningarna.

Driftsäkert, flexibelt och användarvänligt

Systemet är baserat på en industriell s.k. PLC/SCADA-lösning vilket ger flera fördelar:

För det första är det en mycket driftsäker lösning, säger Charlotta Lundberg. Sedan så är det väldigt enkelt att komplettera och förändra systemet när behoven förändras. Sist och kanske viktigast: Det är lätt att skapa enkla användarfunktioner.

Hon säger att användarvänligheten är särskilt viktig för att garantera en säker drift. Det gör att man alltid hanterar systemet rätt och att man upptäcker eventuella störningar snabbt.

Ladda hem PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment