goteborghamn

Foto: Rasmus Höglund / Infracontrol

Göteborgs Hamn har skapat en ny gemensam entré för lastbilstrafiken som kallas Port Entry. Syftet är att få en tydligare väg in till hamnen, ett bättre mottagande och ett effektivare trafikflöde. För att få en snabb genomströmning och underlätta för chaufförerna finns ett parkeringsledningssystem som levererats av Infracontrol. Med hjälp av detektorer på de 29 platserna och en hänvisningsskylt leds chaufförerna på rätt väg till en ledig uppställningplats.

Magnus Nordfeldt, projektledare på Göteborgs Hamn AB säger i ett pressmeddelande:

– Det här är ett riktigt lyft för lastbilstrafiken till hamnen. En gemensam ID-kontroll för samtliga godsterminaler underlättar för chaufförerna. Dessutom kommer trafiken att styras till nya ytterhamnsmotet. Då kommer de mindre vägarna, där det lätt skapas köer att avlastas.

 

Bättre mottagande och smidigare trafikflöde

Den nya entrén Port Entry omfattar parkeringar, lastbilsfickor och ID-kontroll för samtliga hamnterminaler.
Port Entry är avsedd för de lastbilar som inte är föranmälda, och varje terminal kommer här att ha en egen mottagningsdisk. Efter anmälan åker lastbilarna direkt till den hamnterminal där godset ska lämnas eller hämtas.

– Det blir ett bättre mottagande av chaufförerna i moderna faciliteter, säger Magnus Nordfeldt som är projektledare på Göteborgs Hamn AB.

En del i lösningen för att få ett smidigare trafikflöde och underlätta för chaufförerna är ett parkeringslednings-system i liten skala som levererats av Infracontrol i samarbete med Focus Electronic.

– Systemet består av nedfrästa platsdetektorer på de 29 lastbilsparkeringarna samt en skylt som visar åt vilket håll chaufförerna ska köra för att hitta en ledig plats, säger Jonas Bratt som varit projektledare på Infracontrol. Systemet är anslutet till Infracontrol Online som står för styrning, övervakning och loggning.

Personalen får ett larm om ett ekipage står parkerat längre än 30 minuter, eftersom det är meningen att lastbilarna endast ska stå parkerade en kort stund medan kontroll av handlingar sker. Med hjälp av en app kan de enkelt se vilken plats som är berörd. Data från systemet kommer också ge en bra bild över hur beläggningen på platserna ser ut över tid.
 

gbghamn2

Den nya infarten Port Entry har ett enkelt parkeringsledningssystem som leder chaufförerna in på rätt väg till en ledig uppställningsplats.


 

Flexibel systemlösning

Systemet i Göteborgs Hamn baseras som de festa andra parkeringsledningssystem i Sverige på Infracontrol Online. En av de största fördelarna är att systemen då lätt kan anpassas efter varierande behov.

– Med vår molntjänst kan alla typer av skyltar och räknesystem kopplas samman till en fungerande helhet och man får dessutom ett system som är skalbart och som kan anpassas efter förändrade behov, säger Jonas Bratt. Trådlös kommunikation, beröringsfri detektering och enkla konfigureringsfunktioner gör det lätt att flytta eller lägga till fler skyltar och fler parkeringsanläggningar när man behöver det.

Han berättar att alla användarfunktioner nås via internet eller mobiltelefon. Det gäller t.ex. både driftövervakningen som ger larm om något inte fungerar och funktionerna för att ställa in parametrar.

– Parkeringsledningssystem förbättrar framkomlighet och miljö, även om det är i en liten skala som här, säger Johan Höglund som är VD på Infracontrol. Det är smart att ansluta den här typen av småskaliga ITS-lösningar  till Infracontrol Online eftersom det gör systeminstallationen enklare och billigare samtidigt som man garanterar en hög driftsäkerhet, tillgänglighet och får en bra framtidssäkerhet.

 
Ladda ned PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment