Foto: Adobe Stock

Region Gotland har använt Infracontrol Online sedan 2016 och för varje år får man in ett ökande antal felanmälningar och synpunkter från medborgarna. Med Infracontrol Online har man sparat tid och resurser, fått mer struktur och ordning och reda på sina ärenden. Man har också kunnat höja sin kvalitet vad gäller vattenförsörjningen på ön.

 Camilla Sandelin, enhetschef på kundtjänsten på Gotland berättar mer vad största fördelen med tjänsten är:

– Genom Infracontrol Online har vi kunnat ökat tillgängligheten och den kommunala servicen för våra medborgare. Antalet felanmälningar har ökat genom den publika appen, medborgarna kommer lättare i kontakt med rätt person och vi kan se att det engagerar. Ärendena hanteras på ett enklare och snabbare sätt och dessutom inom rimliga tider.

I dagsläget är Gotlands vattenförsörjning mycket sårbar och Infracontrol Online hjälper Region Gotland att få in och hantera felanmälningar som har med vattenkvalitet och brunnar att göra.
 

Vattenförsörjningen innebär utmaningar

Felen som rapporteras in på Gotland kan handla om alltifrån felparkerade bilar, trasiga vägar och överfulla papperskorgar. De vanligaste felen som rapporteras in är fel på vatten- och avloppsledningar. Gotland är Sveriges största ö och är en populär turistort där antalet invånare nästan tiodubblas under sommaren. Då faller det sig naturligt att antalet felanmälan kring vatten och brunnar ökar under samma period.

– I dagsläget har Gotlands vattenförsörjning utmaningar och Gotland är ett av de län i Sverige som har störst problem med både allmän och enskild vattenförsörjning, berättar Camilla Sandelin. På Gotland finns det långa ledningsnät och ibland stillastående vatten som behöver underhållsspolas. Detta gör kunderna Region Gotland uppmärksamma på.

I fjol anslöts kommunalt vatten och avlopp till systemet. Inför ingången i Infracontrol Online hade Region Gotland och kommunalt vatten och avlopp täta möten där de satte tydliga riktlinjer och rutiner för att bygga upp systemet i Infracontrol Online.
 

Värdefull information från invånarna

Infracontrol Online är enkel att anpassa allteftersom man ser möjligheterna med tjänsten.

– Vi testade oss fram och gjorde vissa ändringar, det var riktigt roligt att jobba så nära avdelningen. Idag har vi mycket bra rutiner att jobba mot när det gäller just VA-avdelningen. Vi har sett en klar hanteringsförbättring där man tydligt kan följa ärendet i systemet och vet när det är omhändertaget – det är säkrare. Just när det gäller VA-avdelningen så har de varit intresserade av att lära sig mer och av att förenkla och säkerställa. Det är vi väldigt nöjda med, fortsätter Camilla Sandelin.

Länsstyrelsen tog sedan några år tillbaka fram en regional vattenförsörjningsplan där syftet är att ta ett samlat grepp över Gotlands vattenförsörjning. Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen och ska bedriva ett systematiskt och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden.

– Nu ser vi gärna att fler avdelningar ansluter sig till systemet, som till exempel, kollektivtrafiken, fastighetsavdelningen och till viss del avfallsavdelningen, avslutar Camilla.

 
 

Invånarnas rapporter är värdefulla och hjälper Region Gotland att få bättre koll och att förbättra kvaliteten på servicen till medborgarna.


 
Visa artikel som PDF

Lämna ett svar