Estremera kommun

Estremera, som ligger sju mil sydost om Madrid och har ca 1 800 invånare, är en av de minsta och mest avlägsna medlemmarna i Infracontrol Community. Under hösten beslutade de som första kommun i Spanien att ansluta sig till Infracontrol Online för att effektivisera arbetet inom sin tekniska förvaltning. Även om det är en liten kommun långt ute på den spanska landsbygden finns samma behov och höga ambition som hos alla andra kommuner att effektivisera och kvalitetssäkra servicen till invånarna.

Jose Carlos Villalvilla López, borgmästare i Estremera kommun, ser en tydlig nytta med den svenska molntjänsten:

– Växande samhällen leder till ökade krav på tillgänglighet och hållbarhet. Därför är vi i Estremera kommun mycket glada över samarbetet med Infracontrol och över att kunna använda deras molntjänst Infracontrol Online.

EstremeraApp och molntjänsten som tillhandahålls av Infracontrol gör att våra invånare kan vara mer delaktiga i hanteringen av tillgångar och resurser i vår kommun. Det ger oss möjlighet att övervaka en mer intelligent infrastruktur som förenklar och förbättrar det dagliga livet för våra invånare.

Ett land med stor potential

Spanien är ett stort land med drygt 46 miljoner invånare, fördelat på drygt 8 000 kommuner. Många av dem är väldigt små, men där finns också en rad kommuner med många invånare som Madrid (3.2 miljoner), Barcelona (1.6 miljoner), Valencia (815 000) Sevilla (700 000) och Zaragoza (675 000).

Som ett led i lanseringen av Infracontrol Online på den internationella marknaden, efter framgångarna i grannlandet Portugal, etablerades ett dotterbolag och lokalt kontor i Madrid redan 2016.

– Vi såg att det fanns samma behov som i svenska och portugisiska kommuner av bättre kontroll och effektivisering av den tekniska förvaltningen, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol.

 

Goda referenser är nyckeln till marknaden

Men även om behoven finns är det alltid en utmaning att komma igång med de första kunderna, säger Johan Höglund.

– Det har tagit tid, men efter ett metodiskt arbete och många möten har vi nu kommit igång med den första referenskommunen, Estremera.

Han berättar att det är ytterligare kommuner som är på väg att ansluta sig, och att dessa första referenskunder är oerhört viktiga för att kunna ta sig vidare och få del av den stora potential som finns i landet.

– Den första frågan man får är förstås vilka andra kommuner som använder tjänsten. Och även om vi har drygt 140 nöjda kunder i Sverige och Portugal så väger inhemska referenser naturligtvis mycket tyngre.

 

En enklare och bättre fungerande vardag

Behoven skiljer sig inte mycket åt oavsett vilken kommun man befinner sig i. Invånarna i Spanien stöter på ungefär samma störningar i vardagslivet som man gör i Sverige, berättar Martinho Goncalves som varit ansvarig för konfigurering och driftsättning av Infracontrol Online i Estremera:

– Det handlar främst om ärenden inom renhållning, VA, gator och parker. Invånarna ser och rapporterar brister eller förbättringsförslag inom dessa områden via appen eller genom att höra av sig till kommunen, som får full kontroll över alla  pågående ärenden och kan bevaka att de tas om hand.

Efter utbildning av kommunens personal och publicering av appen för felanmälningar har man nu kommit igång med användningen av tjänsten.

– Tidigare hanterades allting helt manuellt, men nu har man fått ett snabbt och effektivt stöd i sitt dagliga arbete, berättar Martinho Goncalves. Man får bättre och tydligare information från invånarna och har därmed bättre möjlighet att rätta till de brister som upptäcks. Eftersom allt dokumenteras får man bra beslutsunderlag för olika förbättringsåtgärder.

Hämta artikel som PDF

Lämna ett svar